Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.

Pacijenti koji su bili na robotički asistiranoj laparoskopskoj histerektomiji traže značajnije veću količinu analgetika nakon operacije nego oni koji su bili na klasičnoj laparoskopskoj histerektomiji. Dr Megan Wasson je izjavila na skupštini, sponzoriranoj sa strane AAGL, da se po rezultatima retrospektivne studije može pomoći u odabiru operacije ovisno o tome u kojoj je mjeri postoperativna bol važna kod oporavka. Dr Wasson (Christiana Care Health System, Wilmington) je iznijela podatke o postoperativnim zahtjevima za analgeziju kod 353 žena koje su bile na minimalno invazivnoj histerektomiji zbog benignog poremećaja u razdoblju od 2009. – 2001.g.

Unutar te grupe, 116 je imalo klasičnu operaciju – 78 je imalo laparoskopski asistiranu supracervikalnu histerektomiju i 38 je imalo totalnu laparoskopsku histerektomiju. Robotički asistirana histerektomija je napravljena kod 237 žena – tri od ovih su bile supracervikalne histerektomije i 234 su bile totalne histerektomije. S obzirom da su pacijentice primale različite vrste lijekova protiv bolova, dr Wasson i njene kolege su pretvorili sve doze lijekova protiv bolova u ekvivalente oksikodeina. Nije postojala značajnija razlika kod peroralnih ekvivalenata oxycodona između grupa, dok je kod parenteralnih ekvivalenata postojala veća razlika (14 mg naprema 26 mg). Kada su kombinirani i peroralni i parenteralni ekvivalenti, ukupni oksikodein ekvivalent je bio 28 mg kod laparoskopske grupe i skoro 38 mg kod robotički asistirane grupe – značajna razlika.

Žene koje su imale klasičnu laparoskopsku operaciju su bile značajnije mlađe nego one koje su bile na robotički asistiranom zahvatu (42 naprema 46 godina). Značajnije je više crnkinja nego bjelkinja imalo laparoskopsku operaciju (51% naprema 14%), dok je značajnije više bilo bjelkinja koje su bile na robotički asistiranoj kirurgiji (83% naprema 41%). Nije bilo razlike u broju prijašnjih carskih rezova, laparotomija ili laparoskopija. Uterus je bio značajnije veći kod laparoskopske grupe (281 naprema 203 g). Značajno manji broj ovih žena je istovremeno imalo salpingo-ooforektomiju (25% naprema 29%). Intraoperativni gubitak krvi je bio značajno manji (131 mL naprema 170 mL) kao i pad hemoglobina (1,68 g/dL naprema 2,26 g/dL) kod laparoskopske grupe. Trajanje zahvata je bilo slično (176 naprema 170 minuta).
 

  Novosti - Sve