Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.


Rezultati nove studije pokazuju da konzervativna terapija ("breast-conserving therapy" – BCT) kod žena koje imaju trostruko negativan karcinom dojke ("triple negative breast cancer" - TNBC) nije povezana s povećanjem lokalnih recidiva. U JAMA Surgery online znanstvenici su raspravljali o učinkovitosti konzervativne terapije s očuvanjem dojki; da li je to dobar način liječenja trostruko negativnog raka dojke na receptore s obzirom da se ne uzima terapija koja djeluje na receptore i s obzirom na agresivnu prirodu ovakve vrste tumora.

Dr Armando E.Giuliano i kolege (Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles) su usporedili iz baze podataka pacijentice s i bez trostruko negativnog karcinoma dojke koje su imale konzervativnu terapiju bez odstranjenja dojke. Kod 1851 žene koje su liječene BCT, 234 (12,6%) je imalo TNBC, 1341 (72,4%) je imalo podtip A (pozitivan na ER ili PR i negativan na HER2/ERBB2), 212 (11,5%) je imalo podtip B (pozitivan na ER ili PR i HER2/ERBB2) i 64 (3,5%) je imalo HER2/ERBB pozitivan subtip. Lokalni recidiv je nađen kod 4,7% u TNBC grupi, 12,5% u HER2/ERBB grupi, 1,7% u grupi A i 1,9% u grupi B. Nije bilo razlike u urednim nalazima u petogodišnjem praćenju između grupa (93%, 96%, 95% i 96%). Lokalni recidivi su se značajno manje pojavljivali u TNBC grupi (1,3%) nego u HER2/ERBB grupi (6,3%), dok je pojavnost lokalnih recidiva bila podjednaka za grupe A (0,7%) i grupe B (2,4%).

Multivarijantna analiza je pokazala da su TNBC pacijentice 2,5 puta češće razvile metastaze od grupe A. U usporedbi TNBC s grupom B i HER2/ERBB2 nije bilo značajne razlike. Preživljenje je bilo značajnije slabije kod TNBC pacijentica nego kod grupe A i grupe B. "Unatoč agresivnoj prirodi TNBC, trostruko-negativan fenotip ne dovodi do značajnijeg povećanja rizika za lokalni recidiv uspoređujući s ne-TBC fenotipom kod pacijentica s BCT", zaključili su znanstvenici. "Konzervativna terapija je primjerena za TNBC i trebala bi se rutinski sprovoditi. Godinama znamo da opsežnija operacija nije dobar pristup biološki agresivnom karcinomu, tako da on nije indikacija za mastektomiju i sa modernom terapijom, o kojoj mi govorimo, dolazi do manjeg broja lokalnih recidiva", rekla je dr Monica Morrow (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York) koja nije bila uključena u ovu studiju. "Imamo nisku stopu recidiva s BCT."

"Ovi rezultati se priklanjaju dosadašnjoj literaturi koja sugerira da pacijentice s TNBC imaju istu stopu lokalnog recidiva uz konzervativni način liječenja kao i pacijentice s ostalim subtipovima karcinoma dojke", rekao je dr Jorge Reis-Filho (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York) u emailu za Reuters Health. Kao što autori ističu, nedostatak razlike između TNBC i ostalih subtipova karcinoma, unatoč agresivnijem kliničkom ponašanju TNBC, može proizlaziti iz sljedećih činjenica:

  1. pacijentice s TNBC češće primaju kemoterapiju nego pacijentice iz grupe A i B
  2. TNBC češće reagira na kemoterapiju nego drugi karcinomi
  3. noviji rezultati pokazuju da kemoterapija utječe i na lokalni tijek bolesti.


"Moramo uvijek razmišljati o tome da je TNBC opisni i operativni pojam koji pod jednim imenom obuhvaća sve karcinome koji nemaju ER, PR i HER2", dodao je. Ova skupina tumora je prilično heterogena s obzirom na njihovo biološko ponašanje, molekularnu strukturu, odgovor na terapiju i preživljenje.

 

www.medscape.com
Članak: Breast-Conserving Therapy Appropriate for Triple Negative Breast

  Novosti - Sve