Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.

Rezultati velike analize pokazuju da prilikom laparoskopske histerektomije u 1,3% dolazi do ozljeda urinarnog trakta, najčešće ozljeda uretera i ozljeda mokraćnog mjehura. "Kako raste popularnost minimalne invazivne kirurgije, laparoskopska histerektomija postaje jedna od čestih operacija kod benignih stanja u kojima je potrebna histerektomija", navodi dr Jasmine Tan Kim na posteru koji je prezentiran na godišnjem skupu Američkog urološkog društva. "Ovo povećanje popularnosti je najvećim dijelom povezano sa smanjenjem boli, kraćim ostankom u bolnici i kraćim postoperativnim oporavkom u usporedbi s abdominalnom histerektomijom."

Doktor Kim i njeni suradnici su analizirali podatke od 3,523 pacijentica koje su bile na laparoskopskoj histerektomiji u Kaiser Permanente San Diego Medical Center od 2001. do 2012, godine s ciljem da usporede učestalost, mogućnost dijagnostike i karakteristike ozljeda urinarnog trakta kod totalne laparoskopske histerektomije i kod laparoskopske supracervikalne histerektomije. Usporedili su demografske karakteristike, kirurške tehnike i intra- i postoperativne komplikacije da dođu do podataka o neovisnim faktorima rizika za ozljede uretera ili mokraćnog mjehura.

Prosječna starosna dob pacijenata je bila 46 godina, prosječni BMI 29 kg/mg/2 i 20% od ukupnih pacijenata je imalo intraoperativnu cistoskopiju. Ukupna učestalost ozljeda urinarnog trakta je bila 1,3%. Od 46 ozljeda, 19 (0,54%) su bile ureteralne, 25 (0,71%) su bile ozljede mokraćnog mjehura i dvije (0,06%) ozljede i uretera i mokraćnog mjehura, izvjestila je dr Kim, odjel za žensku pelvičnu medicinu i rekonstruktivnu kirurgiju, Kaiser Permanente, San Diego. Kod više od pola ozljeda urinarnog trakta (57%) reoperaciju su izveli ginekolozi, ginekolozi onkolozi ili uroginekolozi, dok su ostale (43%) napravili urolozi. Nije bilo razlike između totalne laparoskopske histerektomije i laparoskopske supracervikalne histerektomije što se tiče rizika ozljeda uretera ili mokraćnog mjehura, rekla je dr Kim.

Od 21 ureteralnih ozljeda, 71% je dijagnosticirano postoperativno i 29% je dijagnosticirano intraoperativno. Od ozljeda mokraćnog mjehura, 85% je dijagnosticirano intraoperativno i 15% je dijagnosticirano postoperativno. 
Regresijska analiza je ustanovila da su rizični faktori koji su značajno povezani s ozljedom uretra BMI od 26-30 kg/m/2 (odds ratio, 4,07) i afroameričko porijeklo (OR, 3,14). Rizični faktori značajno povezani s ozljedama mokraćnog mjehura su bili BMI manji od 26 kg/m/2 (OR, 3,86), prisutnost endometrioze (OR, 2,85) i nuliparitet (OR, 0,27 kod nerotkinja naprema dva porođaja i OR, 0,11 kod nerotkinja naprema tri ili više porođaja).

 

  Novosti - Sve