Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.

Pozadina

Rak je drugi vodeći uzrok smrti u dobnin skupinama između 0-19 i 20-39 godina i vodeći uzrok smrti u dobnoj skupini od 40 do 59 godina starosti. Prema izvješću 2013. godine, očekuje se više od 800,000 novih slučajeva raka godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama, a smrtni ishod se očekuje u oko trećine novo-oboljelih.

Liječenje obično uključuje radikalne operacije, kemoterapiju i zračenje. Kemoterapija i terapija zračenjem je često povezana s gonadotoksičnom učincima, uključujući značajno smanjene funkcije jajnika ili čak potpuni prestanak funkcije spolnih žlijezda.

Terapija karcinoma je, međutim, znatno poboljšana; u nekim slučajevima, kirurgija je postala manje radikalna, te su razvijeni novi medicinski postupci s manje toksičnih učinaka. S poboljšanjem specifičnosti načina liječenja, poboljšana je učinkovitost liječenja i stopa preživljenja.

Poboljšana kvaliteta života djece i mladih odraslih osoba s rakom, mnogim od ovih bolesnika budi želju za osnivanjem vlastite obitelji. Otuda je, u ovih mladih pacijenata, prije početka liječenja karcinoma potrebno razmisliti kako očuvati njihovu reproduktivnu funkciju.

Odbor Američkog društva za reproduktivnu medicinu pregledao je aktualno stanje zamrzavanja tkiva jajnika i ulogu ovog postupka u liječenju bolesnica s rakom.

Studija

Pregled ističe da je zamrzavanje tkiva jajnika još eksperimentalni postupak. Ovaj postupak treba uzeti u razmatranje kod pacijentica kod kojih se mora učiniti hitna gonadotoksična terapija, za one s hormonski osjetljivim malignim bolestima, pri čemu uporaba stimulacije nije opcija, kao elektivno zamrzavanja u slučajevima autoimune bolesti, kod predpubertetskih djevojaka i onih s povećanim rizikom za preranu insuficijenciju jajnika zbog genetskih uzroka.

Tkivo jajnika (ili cijeli jajnika) mogu se dobiti u laparoskopijom ili laparotomijom. Dostupne se tehnologije sporog zamrzavanja i vitrifikacija, a dokazana je učinkovitost obadvije metode.

Kortikalno tkivo može se vratiti na izvornu anatomsku lokaciju (ortotropna autotransplantacija, na medularni dio preostalog jajnika ili na mjesto gdje je ranije bio jajnik) ili udaljene lokacije (heterotopička autotransplantacija, podlaktica, trbušna stijenka). Pokazano je da ortotropna autotransplantacija rezultira normalnom aktivnošću jajnika (hormonska sinteza, folikularni rast) i trudnoćom. U slučaju trudnoće, međutim, aktivacija ostatnog jajnika ne može se isključiti, a time se ne može potvrditi i podrijetlo jajne stanice (ostatni jajnik ili transplantirano tkivo). Objavljena je i aktivnost heterotopički transplantiranog tkiva jajnika, premda nema izvješća o trudnoći postignutoj na taj način.

Pri transplantaciji tkiva jajnika vidljivi su ishemija i folikularna atrezija koja nastaje zbog ishemije. Zabrinutost zbog ishemije smanjuje se kada se transplantira svježi, cijeli jajnik s pravom vaskularnom stapkom. Nisu poznata izvješća o uspješnoj transplantaciji smrznutog-odmrznutog cijelog jajnika.

Drugi problem je prijenos stanica raka putem transplantacije. Stopa otkrivanje karcinomskih stanica ovisi o metodi koja se koristi (niža stopa s imunohistokemijskim i viša stopa s PCR metodama). Rizik je najveći kod krvnih malignoma i malignoma koji obično metastaziraju u jajnik, a rizik je vjerojatno manji kod karcinoma koji obično ne metastaziraju u jajnik.

Odbor je zaključio da je zamrzavanje tkiva jajnika eksperimentalna opcija koja može biti ponuđena kod pomno odabranih bolesnica s dijagnozom maligne bolesti.

Motrište

Određene vrste raka obično se dijagnosticiraju kod žena u reproduktivnoj dobi ili čak u djetinjstvu. Aktualne opcije u liječenju malignoma često rezultiraju oštećenom funkcijom ili prestankom funkcije jajnika. Kao posljedica liječenja karcinoma, mogu ostati nedostatak proizvodnje hormona i nemogućnost začeća. Hormonska nadomjesna terapija se može koristiti za liječenje hipoestrogenizma.

Postoji nekoliko opcija koje se mogu izabrati u očuvanju sposobnosti rađanja. Zamrzavanje embrija je dobro poznata metoda. Može se ponuditi ženama s redovitim ciklusima i pravilnom funkcijom jajnika koje su ili u stabilnoj vezi ili žele koristiti doniranu spermu. Mogu se koristiti jajne stanice dobivene u prirodnom ciklusu (kada je stimulacija kontraindicirana) ili nakon stimulacije. Zbog potrebe za stimulacijom, ova opcija zahtijeva vrijeme i ne može se koristiti kao alternativa, kada je potrebno hitno liječenje raka. Ovu metodu ne možemo ponuditi niti djevojkama u predpubertetskoj dobi.

Zamrzavanje oocita je alternativna metoda koja se može ponuditi ženama koje nisu u stabilnoj vezi. Slično kao kod krioprezervacije embrija, krioprezervacija oocita se može provoditi u prirodnom ciklusu ili nakon stimulacije. Nezrele jajne stanice mogu biti prikupljene bez stimulacije i zamrznute. Nezrele jajne stanice trebaju dozreti u in vitro uvjetima prije zamrzavanja. Krioprezervacija oocita zamrzavanje je danas prihvaćena metoda u krioprezervaciji fertiliteta.

Izolacija nezrelih jajnih stanica iz tkiva jajnika s naknadnim sazrijevanjem, zamrzavanjem i oplodnjom je još jedna potencijalna alternativa.

It is important that patients are counseled about the full impact of cancer therapy. Their fertility needs and the available options must be discussed and require a multidisciplinary approach. Važno je da pacijentice razumiju puni učinak terapije raka. Moraju se razmotriti i raspoložive opcije u očuvanju plodnosti i očekivanja pacijentica, što najčešće zahtijeva multidisciplinarni pristup.

 

Ovarian Tissue Cryopreservation: A Committee Opinion. The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine
Fertil Steril. 2014;101:1237-1243dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve