Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Uporaba lanenih sjemenki i njihovih komponenti u prehrani sprječava rast implantata estrogen receptor-negativnih oblika humanog raka dojki u miševa, navode istraživači u znanstvenom časopisu International Journal of Cancer.

"Iako rezultati ovog pokusa zahtijevaju potvrdu u kliničkim ispitivanjima, naši nalazi upućuju da način prehrane koji uključuje lanene sjemenke s njihovim lignanima i uljnim komponentama ima potencijal poboljšanja preživljavanja pacijentica s estrogen receptor-negativnim oblicima raka dojke smanjujući rast tumora i nastanak metastaza", navode kanadski znanstvenici.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Torontu pratili su atimične miševe s implantatima humanog raka dojke koji su hranjeni sumplementima koji sadrže lanene sjemenke, lanenim uljim, lignanima ili kombinacijom ulja i lignana.

U usporedbi s kontrolnom skupinom, kod miševa koji su u prehrani dobivali komponente lanenih sjamenki, rast tumora je bio statistički značajno manji. Stanično razmnožavanje je bilo inhibirano, a apoptoza - smrt stanica tumora, u porastu. Znanstvenici nalaze da nije izgledno kako je lipidna peroksidacija glavni mehanizam koji stoji iza smanjenja rasta tumora.

Nastanak plućnih metastaza je bio smanjen kod svih oblika prehrane s lanenim sjemenkama, statističi značajno smanjen u skupinama s lanenim sjemenkama i kombinaciji lignani + laneno ulje. Nastanak udaljenih metastaza u limfnim čvorovima je bio također statistički značajno manji samo u skupini koja je dobivala lignane i laneno ulje. No međutim, nisu postojale značajne razlike unutar skupine koja je dobivala bilo koji od oblika lanenih sjemenki i/ili komponenti.

Uporaba lanenih sjemenki sve do količine od 10% namirnica nije uzrokovala nepovoljne učinke kod miševa, što upućuje da bi ova količina mogla biti sigurna u liječenju estrogen-neovisnih formi raka dojke.

 

Int J Cancer 2005;116:793-798.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve