Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Žene kod kojih je učinjena histerektomija zbog neke od benignih bolesti, brže se oporavljaju i imaju manje bolova ako je operacija učinjena laparoskopskim putem u odnosu na vaginalni pristup, rezultat je aktualne meta-analize.

Vaginalna operacija je aktualni standard za benigna oboljenja, dok je totalna laparoskopska histerektomija rezervirana za žene kod kojih vaginalna histerektomija nije pogodna, navode autori istraživanja iz "St. George Hospital" u Kogarahu, New South Wales, Australia, objavljenog u znanstvenom časopisu American Journal of Obstetrics & Gynecology.

U traženju odgovora na aktualno pitanje uloge totalne laparoskopske histerektomije kod žena koje nisu pogodne za vaginalnu histerektomiju, autori su analizirali podatke iz pet randomiziranih pokusa uspoređujući ih s dva istraživanja.

Sveukupno je udio komplikacija kod žena kod kojih je učinjena vaginalna histerektomija (89 od 331 pacijentice) u usporedbi s laparoskopijom (113 od 332 pacijentice; OR=0.87) bio sličan.

Učestalost specifičnih komplikacija, kao što su to povrede urinarnog trakta, jednog od važnih pitanja kod laparoskopske histerektomije, također se nije značajno razlikovala između dvije skupine pacijentica.

Vrijeme trajanja operacije bilo je u prosjeku 29 minuta dulje pri laparoskopskoj operaciji, premda se gubitak krvi za vrijeme operacije nije statistički značajno razlikovao, navode autori.

Osjećaj boli tri sata nakon operacije, mjeren zbrojem bodova na vizualnoj analognoj skali od 0 – 10, bio je statistički značajno manji kod pacijentica kod kojih je učinjena totalna laparoskopska histerektomija u odnosu na pacijentice kod kojih je učinjena vaginalna histerektomija, a prosječan zbroj za laparoskopsku operaciju iznosio je 2.13. Pored toga, duljina postoperativnog boravka u bolnici bila je 0.62 dana kraća nakon laparoskopske histerektomije.

"Totalna laparoskopska histerektomija mogla bi imati prednosti u odnosu na vaginalnu histerektomiju kod benignih bolesti, premda je ovom analizom vjerojatno obuhvaćena manja učestalost rijetkih komplikacija", zaključuje znanstveni tim.

"U daljnjim istraživanjima potrebno je pratiti dugoročni ishod operacija, koji će uključivati i pojavnost prolapsa, urinarne inkontinencije kao i utjecaja operacije na seksualnu funkciju.

 


Am J Obstet Gynecol 2011. Article in Press, doi: 10.1016/j.ajog.2010.12.059


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve