Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


Salpingektomija učinjena u skupini žena koje su se odlučile za potpomognutu oplodnju putem IVF – 'in vitro fertilizacije', nije smanjivala ovarijski odgovor na kontroliranu hiperstimulaciju u okviru postupka dobivanja jajnih stanica, objavio je kanadsko-izraelski tim u znanstvenom časopisu Fertility and Sterility.

Prijašnja istraživanja kod žena koje su bile u IVF postupku nakon salpingektomije imaju oprečne rezultate. U nekim od ovih istraživanja nađeno je da su žene imale smanjen broj folikula i oocita na istostranom jajniku. U drugim studijama ovi rezultati nisu potvrđeni.

Znanstveni tim je, kako bi ovo pitanje podrobnije istražio, proučavao dokumentaciju 36 žena koje su bile u IVF postupcima prije i nakon laparoskopske salpingektomije zbog izvanmaternične trudnoće ili hidrosalpinksa. Svaka ispitanica bila je istodobno svoja kontrola sa svojim IVF cikličkim parametrima prije salpingektomije, a koji su uspoređivani s parametrima nakon postupka.

Pri tome nisu pronađene statistički značajne razlike prije i nakon operacije u bilo kojem mjerenju prema danom izviješću.

Tako je na primjer, maksimalna razina estradiola tijekom kontrolirane ovarijske stimulacije iznosila 1,889 pg/ml prije salpingektomije u odnosu na 1,997 pg/ml nakon zahvata. Broj dominantih folikula prije zahvata iznosio je u prosjeku 7.2 i nakon zahvata 7.3 što je usporedivo s brojem dobivenih oocita 10.2 u odnosu na 10.3.

Autori objašnjavaju da bi razlog takvoj velikoj razlici između rezultata različitih istraživanja vjerojatno leži u različitim tehnikama kojima su rađene salpingektomije. Otuda je preporuka izbjegavati kompresiju krvne opskrbe ovarija za vrijeme kirurškog zahvata.

Zaključak autorskog tima je da će, "rezultati ovog istraživanja pomoći u savjetovanju žena prije salpingektomije zbog izvanmaternične trudnoće ili hidrosalpinksa.

 

 

Fertil Steril 2011. Article in Press doi:10.1016/.fertnstert.2011.03.032

  Novosti - Sve