Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


Liječnici propuštaju jedinstvenu priliku da pri dolasku teenagera na pregled porazgovaraju s njima i o seksu, navode istraživači sa Sveučilišta Duke. Rezultati istraživanja objavljeni su 30.12.2013. u časopisu JAMA Pediatrics, a otkrili su da manje od dvije trećine liječnika s mladima u dobi 13-19 godina uopće razgovara o seksualnosti, seksu i izlascima, a i tada razgovor traje manje od minute.

"Ukoliko se s mladim ljudima ne razgovara, tada niti ne možemo očekivati da će biti sposobni donijeti zdrave i ispravne odluke po pitanju seksa", rekao je prof. Stewart Alexander. "Za mlade ljude koji pokušavaju razumjeti seks i seksualnost, izbjegavanje razgovora može imati nezamislive posljedice." Tijekom liječničkih pregleda i kontrola, liječnici mogu poticati zdravo ponašanje mladih ljudi razgovarajući o pušenju, navikama pijenja ili primjerice, stavljanja pojasa u automobilu. Seks je tema koju preporučuje i sama Američka pedijatrijska akademija.

Iako ponekada razgovor može biti ne baš ugodan za pacijente i liječnike, ipak je to iznimna prilika da se raspravi o spolno prenosivim infekcijama, spolnom razvoju i zaštiti od neželjene trudnoće. Podrazumijeva se da bi to trebao biti razgovor oči u oči, u mirnoj sredini koja omogućava mladom čovjeku da se ne osjeća neugodno te da osjeti da je razmjena informacija povjerljiva.

Istraživači s Dukea preslušali su audio zapise s pregleda 253 adolescenata koji su dolazili na godišnji sistematski pregled. Mladi su bili u dobi 12 do 17 godina, a na pregledu su bili kod pedijatara i obiteljskih liječnika u nekoj od 11 klinika u Sjevernoj Karolini. Osobita pažnja odnosila se na svako spominjanje spolne aktivnosti, seksualnosti ili izlazaka. U 35% posjeta, seks se uopće nije spominjao, a u 65% posjeta u kojih se dotaknulo pitanje seksa, razgovor je trajao prosječno nevjerojatnih 36 sekundi! Nijedan od adolescenata nije započeo razgovor o seksu, već su prepustili liječnicima da progovore o toj temi.

"Uočili smo da liječnici u ordinaciji provedu s pacijentom prosječno 22.4 minute. Čak i kada se razgovaralo o seksu, manje od 3% posjeta bilo je zbog nekog problema koji se ticao seksa. Na taj način ne možemo ispuniti ulogu koju imamo u prevenciji problema." Zainteresiranost adolescenata za razgovor bila je različita. Kada bi im liječnik postavio neko pitanje o seksu, polovina ih je odgovarala s da ili ne, a samo 4% je nastavilo razgovor s liječnikom.

Djevojke su dvaput češće razgovarale o seksu nego njihovi vršnjaci, a zanimala ih je kontracepcija i teme koje se tiču trudnoće. Dodatni problem je i taj da što su stariji, mladići rjeđe dolaze liječniku, osim ako dolaze na pregled radi bavljenja sportom. Iz svih tih razloga, nužno je da liječnici iskoriste svaki dolazak mladih kakao bi ih pitali o spolnom ponašanju. Iako postojeće smjernice preporučuju razgovarati s mladima o seksu prije nego su postali spolno aktivni, iskustvo i istraživanja pokazuju da su mladi zainteresirani za razgovor o seksu tek u periodu adolescencije.

"Uvijek kažemo da je bolje razgovarati dvije godine prerano, nego jedan dan prekasno. Taj simbolični 'jedan dan prekasno', odnosi se na ponašanje koje može imati posljedice po mladog čovjeka." Duže trajanje pregleda i povjerljivost povećavaju šansu da seks uopće bude spomenut. U samo 31% posjeta bila je ostvarena povjerljiva sredina, uz prisutnost samo liječnika i mlade osobe.

"Iako adolescenti dobivaju informacije o seksu iz različitih izvora, liječnici mogu u znatnoj mjeri podržati zdravi spolni razvoj. Započinjanje razgovora o seksu, pokazuje mladima da je razgovor o toj temi dio normalnoga razvoja i dio liječničkog pregleda te otvara vrata puno širem razgovoru", rekao je dr. Alexander. Njegov tim analizira sadržaje razgovora o seksu, jer bi se tako mogle dati bolje preporuke liječnicima o načinu vođenja razgovora s mladima i pripremiti liječnike da i oni sami budu otvoreniji za takve teme.

 


http://hcp.obgyn.net/display/article/1760982/2164424

  Novosti - Sve