Datum zadnje izmjene: 02. 02. 2020.

Ljestvica za otkrivanje depresije nakon porođaja koju su predstavili znanstvenici iz Emory University School of Medicine Edinburgh, otkriva veći boj pacijentica kod kojih je povišen rizik javljanja postpartalne depresije (depresije nakon porođaja) nego što to omogućuje kliničko ispitivanje.

Britanski znanstvenici su u suradnji s kolegama iz Atlante tijekom ispitivanja koje je trajalo 7 tjedana pratili nakon porođaja 72 ispitanice uobičajenim kliničkim pregledom ili upitnikom u kojem je postavljano 10 pitanja (Edinburgh Postnatal Depression Scale) radi otkrivanje ranih simptoma postpartalne depresije.

Skala za otkrivanje depresije bila je numeričkog karaktera, u obliku indeksa pri čemu se rezultat kreće od 0 do 30. Indeks veći od 10 ukazivao je na visoki rizik od javljanja postpartalne depresije.

U ovom istraživanju, na temelju kliničkog pregleda niti kod jedne od 35 pacijentica nije postavljena sumnja, niti je otkrivena postpartalna depresija. Uz pomoć Edinburškog indeksa kod 11 od 37 ispitanica ispravno je postavljena sumnja na postpartalnu depresiju.

Istraživači su tijekom ovog istraživanja registrirali i zanimljivu pojavu da se među ispitanicama koje su imale visoki indeks u skali za depresiju nalazio veći broj žena koje su vrlo rano prestale dojiti.

Zaključak ovog istraživanja je kako osim kliničkog pregleda, uporaba određenih ciljanih upitnika tipa edinburškog indeksa za otkrivanje depresije može biti od velikog značaja u poboljšanju ranog otkrivanja pacijentica rizičnih za nastanak postpartalne depresije.
 

Am J Obstet Gynecol 2002; 186: 899-902

 

dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve