Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Unatoč dugogodišnjoj prisutnosti intrauterinog uloška s levonorgestrelom na tržištu ("hormonska spirala"), točan mehanizam kojim LNG-IUD blokira začeće nije sasvim poznat. Ono što se zna iz istraživanja kontracepcijskih sredstava koja sadrže samo progesteronsku komponentu je da ova sredstva blokiraju penetraciju spermija kroz vrat maternice na taj način što mijenjaju kvalitetu cervikalne sluzi, ali nikada nije dokazano da i LNG-IUD prevenira penetraciju spermija kroz cerviks.

U svrhu dobivanja odgovora na ovo pitanje, provedena je nerandomizirana, slijepa studija, pri čemu je u in vitro testovima istraživana propusnost cervikalne sluzi za spermatozoide kod 14 korisnica LNG-IUD, koja je poređena s propusnošću cervikalne sluzi ispitanica iz kontrolne skupine koju su činile 16 ispitanica koje nisu koristile hormonsku kontracepciju.

Uzorak sperme dobiven je iz komercijalne banke sperme, pri tome je rabljen uzorak samo jednog donatora. Cervikalna sluz ispitanica sakupljena je sredinom ciklusa, što je potvrđeno nalazom skoka luteinizirajućeg hormona 24 sata prije uzimanja uzorka cervikalne sluzi.

Svojstva cervikalne sluzi procjenjivana su na temelju kriterija Svjetske zdravstvene organizacije. Cervikalna sluz ispitanica koje su koristile LNG-IUD bila je u usporedbi sa cervikalnom sluzi ispitanica iz kontrolne skupine, značajno manje propusna za spermije. Jednostavni test na stakalcu pokazao je 0% propusnost za spermije kroz cervikalnu sluz korisnica LNG-IUD i 64% propusnost za spermija kroz cervikalnu sluz ispitanica iz kontrolne skupine.

Različiti in vitro testovi (koji su uključivali gustoću penetracije i migracijsku udaljenost) pokazali su da je unutar 2 sata od inkubacije, penetracija spermija kroz cervikalnu sluz korisnica LNG-IUD iznosila 0% u usporedbi s 85% u kontrolnoj skupini.

Oslabljeni permeabilitet, što je pokazano u aktualnim in vitro pokusima, uporabom sperme jednog donatora predstavlja snažan dokaz da se isto dešava i in vivo. Ovi podatci dodatna su podrška hipotezi da se primarni učinak LNG-IUD ne temelji na prevenciji implantacije.

Zajedno s ranijim rezultatima koja su ukazivala na promjene u pokretljivosti spermija pri uporabi intrauterinih uložaka, ovi podatci pokazuju da LNG-IUD vjerojatno ometa oplodnju različitim mehanizmima.

 

Contraception 2010; 82:491.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve