Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Pilot studija provedena kod žena s hiperprolaktinemijom koje su ujedno bolovale od endometrioze pokazala je da quinagolid, agonist dopaminskog receptora 2, smanjuje ili eliminira peritonealnu endometriozu, objavili su španjolski istraživači u znanstvenom časopisu Fertility and Sterility.

"Ovo istraživanje postavlja tezu da dopaminski agonisti mogu reducirati rasprostranjenost endometriotičnih žarišta, koju treba ispitati", i ujedno je prvo istraživanje koje je dovelo u vezu endometriozu i lijek koji ima anti-angiogenetski učinak.

Španjolski znanstvenici s Medicinskog fakulteta u Valenciji navode da u rastu endometriotičnih lezija značajnu ulogu igra VEGF – vaskularni endotelni faktor rasta, a animalni pokusi su pokazali ometanje ovog procesa blokiranjem VEGF. Uporaba blokatora VEGF ima značajne neželjene učinke, te nisu vršena ispitivanja u ljudi.

Drugi način blokiranja učinka VEGF je uporaba agonista dopaminskog receptora 2, koji imaju prihvatljiv sigurnosni profil a za koje je ranije pokazano da inhibiraju angiogenezu svojim učinkom na VEGF 2 receptor.

U istraživanju ovog učinka pri uporabi quinagolida, znanstvenici su identificirali devet pacijentica koje su imale kirurški zahvat zbog teške endometrioze. Pri kirurškom zahvatu nađene se najmanje 4 do 6 crvenih lezija, od kojih je polovica odstranjena kirurškim putem, a druga polovica je dokumentirana.

Tjedan dana kasnije započela je oralna terapija s quinagolidom u dozi od 25 mcg dnevno koja je postupno povećana na 75 mcg dnevno tijekom razdoblja od 18 do 20 tjedana. Tada je ponovljen kirurški zahvat.

Sveukupno je došlo do povlačenja 35% označenih lezija. Kod dvije pacijentice došlo je do kompletne remisije, dok je quinagolid kod ostalih pacijentica inducirao 69.5% redukciju veličine preostalih lezija. Histološkim pregledom nađena je tkivna degeneracija, smanjen broj VEGF/VEGF 2 receptora, proangiogenetskih citokina i inhibitora plazminogen-aktivatora 1.

Rezultati su ohrabrujući, ali znanstvenici kažu "prije nego ovaj obećavajući lijek uđe u ponudu lijekova za liječenje endometrioze, nužno je provesti velika klinička istraživanja koja bi potvrdila naše rezultate i ukazala na dublje mehanizme na kojima počiva ovaj učinak."

Pored toga, navode autori, "dopaminski agonisti ne mijenjaju menstruacijski ciklus. To znači da žena koja želi ostvariti trudnoću tijekom liječenja endometrioze može ostati trudna – ne treba zaboraviti da se većina pacijentica s endometriozom liječi i od neplodnosti."

Ovo je suprotno s učincima, zaključuju znanstvenici "uobičajenih lijekova koji se koriste u liječenju endometrioze, a koji se uglavnom temelje na anti-estrogenom učinkom, dovode do anovulacije, a time i privremene nemogućnosti ostvarenja trudnoće."

 

Fertil Steril. [Epub] online, 2010.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve