Datum zadnje izmjene: 30. 01. 2020.

Upotreba intrauterinog uloška s hormonskim cilindrom (popularno "hormonska spirala") povezana je s vrlo niskom učestalošću nastanka trudnoće, rezultat je studije objavljene u American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Kako se ipak kod više od 50% ovih trudnoća radilo o izvanmaterničnim trudnoćama, znanstvenici preporučuju razmatranje svih relevantnih čimbenika prije umetanja ovog kontracepcijskog sredstva.

Intrauterini uložak s hormonskim cilindrom (LNG-IUD) otpušta kontinuirano vrlo male doze levonorgestrela - hormona iz skupine progestina, koji zgušnjava cervikalnu sluz, stanjuje sluznicu maternice i usporava pokrete jajovoda, što su mehanizmi zaštite od neželjene trudnoće.

Povijesno gledano, insercija bilo kojeg tipa IUD se povezuje s povećanom učestalosti javljanja izvanmaternične trudnoće.

U studiji Svjetske zdravstvene organizacije koja je objavljena u lipnju 1985. godine u časopisu Clinical Reproduction and Fertility , istraživači nalaze 6,4 puta povećani rizik javljanja izvanmaternične trudnoće u ispitanica koje koriste IUD u odnosu na ispitanice koje ne koriste nikakvu kontracepciju.

Pojavom LNG-IUD, učestalost nastupanja ektopičnih trudnoća je po prvi puta niža u korisnica spirale nego u općoj populaciji.

Finski znanstvenici su analizirali odgovore 17.360 ispitanica koje su koristile LNG-IUD kao metodu kontracepcije, te medicinsku dokumentaciju 108 od 132 pacijentice koje su usprkos "hormonskoj spirali" ostale trudne. Ukupna ekspozicija prema LNG-IUD iznosila je 58.600 fertilnih godina.

Trudnoća je dijagnosticirana kod 64 ispitanice, od toga je kod 40 korisnica hormonska spirala uredno stajala na propisanom mjestu. Od ukupnog broja registriranih trudnoća, 33 trudnoće su bile izvanmaternične. Kod ovih trudnoća, gotovo bez iznimke se radilo o tubarnim trudnoćama - trudnoćama u jajovodu.

Petogodišnja zbirna učestalost trudnoća je iznosila 0,5 na 100 korisnica, a petogodišnji Pearl-indeks je iznosio 0,11 na 100 korisnica. Ovaj rizik zakazivanja je bio sličan tijekom cijelog vremena trajnosti intrauterinog uloška od pet godina.

"Učestalost javljanja ektopičnih trudnoća je rijetka, ali u slučaju da je nastupila trudnoća, rizik izvanmaternične trudnoće je visok", komentar je finskih znanstvenika. Intrauterini uložak s hormonskim cilindrom ne može maskirati tipične znake i simptome trudnoće. Otuda je neophodno razmatranje svih relevantnih čimbenika prije postavljanja ovog kontracepcijskog sredstva.
 

Am J Obstet Gynecol. 2004;190:50-54


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve