Datum zadnje izmjene: 16. 01. 2020.


Izgleda da je majčinski dijabetes negativno povezan s kognitivnim razvitkom tijekom djetinjstva, objavljeno je u novom pregledu najboljih dostupnih znanstvenih dokaza.

Dijabetes u trudnoći je povezan s lošijim perinatalnim ishodom, ali su podatci o potencijalnim dugoročnim učincima na kognitivni razvoj djeteta relativno ograničeni i neuvjerljivi, napisao je Dr. Akilew Awoke Adane i kolege, sa Sveučilišta u Queenslandu u Brisbaneu, Australija, u online izvješću objavljenom u znanstvenom časopisu "Pediatrics".

Njihov sustavni pregled pronašao je 14 studija provedenih između 1969. i 2015. godine, i deset studija koje su procjenjivale povezanost između pregestacijskoj dijabetesa melitusa ili oba pregestacijskog i gestacijskog dijabetesa melitusa s kognitivnim razvojem potomstva, dok su četiri studije isključivo procjenjivale vezu između gestacijskog dijabetesa u majke i kognitivnog razvoja potomaka. Dob djeteta u kojem je rađena kognitivna procjena kretala se od 6 mjeseci do 12 godina.

"Premda nije bila uvjerljiva povezanost, osam od 14 studija su podržavale negativnu povezanost između majčinskog dijabetesa i kognitivnog i jezičnog razvoja potomaka," s veličinom varijacije od -1.30 do 0.54, izvijestili su istraživači.

"Učinak veličine je dosljedno bio veći za razvoj govori u usporedbi s učinkom na kvocijent inteligencije, što ukazuje da će potonji manje vjerojatno biti pogođen majčinskim dijabetesom tijekom trudnoće."

Autori naglašavaju da dokazi potječu iz ograničenih opservacijskih studija, a nije jasno je li uočena povezanost rezultat isključivo dijabetesa tijekom trudnoće, komplikacija ili je bio sporedni nalaz.

Međutim, autori također navode, da je većina studija koje se obuhvatile veće uzorke od oko 2,800 djece i više, pokazala negativnu povezanost. Druga istraživanja, koja nisu otkrila negativnu povezanost, obuhvaćala su manje uzorke, pa je stoga i statistička snaga rezultata ovih istraživanja bila manja.

U svega dvije studije ubrojani su potencijalni kočimbenici kao što su majčinski indeks tjelesne mase prije trudnoće, socioekonomski status, životna dob, konzumacija alkohola i pušenje za vrijee trudnoće.

Znanstvenici ističu da je studija u mlađih potomaka "dosljedno pokazivala manji kognitivni i jezični razvoj kod potomaka čije su majke imale dijabetes, dok većina studija u starije djece nije pokazala nikakav učinak majčinskog dijabetesa na njihov kognitivni razvoj."

Takav ishod, kažu autori, ukazuje da se ili intrauterini učinak dijabetesa smanjuje kako djeca odrastaju ili u ovoj povezanosti neki drugi čimbenici nakon rođenja igraju ulogu u ovoj povezanosti.

"Alternativno, učinak dijabetesa u trudnoći na kognitivne sposobnosti kod djece može biti reverzibilan, jer su kognitivne sposobnosti u manje djece sklone promjena,a uglavnom ovisno o njihovom kućnom okruženju", navode istraživači.

Zaključak aktualnog istraživanja je da su potrebne veće prospektivne studije koje će proučiti učinako potencijalnih kočimbenika na kognitivni razvoj potomstva. Buduća istraživanja također moraju utvrditi je li negativna povezanost rezultat majčinog dijabetesa samog po sebi ili je rezultat metaboličkih komplikacija."

 

SOURCE: http://bit.ly/1qyV1oi
Pediatrics 2016.Dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve