Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


Redovita mamografija može za 49% smanjiti rizik smrti od raka dojke, pokazala je nova case-control studija. Prema danskim istraživačima, najveće smanjenje izraženo je kod žena dobi 70-75 godina i predstavljeno je padom smrtnosti od 84% .

"Naša studija potvrđuje dokaze da mamografski probir nedvojbeno smanjuje smrtnost od raka dojke", rekla je Suzie Otto, liječnica iz Odjela za javno zdravstvo Medicinskog centra Erasmus u Roterdamu, Nizozemska. Studija je objavljena 6.12.2011. on-line u "Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention".

Za potrebe istraživanja, autori su pregledali podatke 755 žena starosti 49-75 godina koje su umrle od raka dojke u periodu 1995.-2003. i razdijelili ih po dobi i učinjenom probiru te usporedili sa 3739 pacijentica u kontrolnoj grupi.

Od otkrivenih karcinoma, 29.8% nađeno je mamografskim probirom, 34.3% otkriveno je u vremenu između probira, a 35.9% nađeno je u žena koje nikada nisu imale mamografiju.

Karcinomi u žena u kojih nikada nije napravljena mamografija, bili su u uznapredovaloj fazi, od čega je 29.5% bilo u stadiju IV tumora; isti stadij nađen je u 5.3% žena kojima je učinjena mamografija i u 15.1% žena u periodu između mamografskih kontrola.

Nasuprot tome, redoviti probir omogućavao je nalaženje tumora u ranoj fazi (34.2% naspram 10.8% nađenih u vremenu između probira i 10.3% u žena bez mamografija).

Kao rezultat, žene koje su imale 3 ili više mamografija, imale su 49% manju vjerojatnost da će umrijeti od otkrivenog raka dojke.

Iako je najveći utjecaj uočen u žena dobi 70-75 godina (84% smanjenjenje), manji rizik smrtnosti od raka dojke značajan je u dobi žena ciljane populacije 50-69 godina (39%).

Autori su dodali da dobrobit mamografskog probira može biti veća u SAD gdje se na razini države potiču preventivne zdravstvene akcije.

U Nizozemskoj se mamografski probir nudi ženama dobi 50-75 godina. Program probira vode područne službe koje pozivaju mailom žene u određenim terminima na pregled u mobilnim mamografima.

"Nizozemska vlada smatra da je njena obaveza omogućiti sudjelovanje svima", dodala je dr. Otto, napominjući da je razmjeran pad smrtnosti od raka dojke pokazan i u istraživanjima u Europi i Australiji.

 


Cancer Epidem Biom Prev, 2011.

  Novosti - Sve