Datum zadnje izmjene: 01. 02. 2020.

Rizik javljanja ranog spontanog pobačaja značajno je povišen u žena s manjkom folne kiseline, rezultat je studije švedskih znanstvenika objavljene u najnovijem broju znanstvenog časopisa The Journal of the American Medical Association. Istodobno rezultati pokazuju kako žene s visokom razinom folne kiseline u plazmi rijetko ili uopće nemaju spontani pobačaj.

Istraživači iz The Karolinska Institute u Stockholmu mjerili su razinu folne kiseline u plazmi kod 468 ispitanica koje su imale rani spontani pobačaj između 6. i 12. tjedna trudnoće, kao i 921 kontrolne ispitanice čija je trudnoća uredno protjecala, također između 6. i 12. tjedna.

Studija je rađena u Švedskoj gdje, kao niti kod nas nije na zakonu "fortifikacija" hrane s folnom kiselinom - obavezni nadomjestak folne kiseline svim prehrambenim namirnicama.

Normalna razina folne kiseline u plazmi iznosi 5,0 - 8,9 nmol/l. Ispitanice s manjkom folne kiseline (razina folne kiseline niža od 4,9 nmol/l) imale su gotovo 50% veću učestalost (OR=1,47) spontanih pobačaja.

Kod ispitanica s izrazito visokom razinom folne kiseline u krvi (9,0 nmol/l i više) nije nađen povećan rizik javljanja spontanih pobačaja.

Ovi rezultati imaju ogroman zdravstveni značaj i kliničke implikacije, zaključuju autori ove studije. Visoka razina folne kiseline koja se često nalazi u žena u USA kao i zemalja zapadne Europe gdje je na snazi fortifikacija hrane i visoka uporaba vitaminskih nadomjestaka, ne samo da nije povezana s povećanim rizikom javljanja spontanog pobačaja, već pokazuje zaštitni utjecaj na trudnoću.
 

JAMA 2002; 288:1867-1873


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve