Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

S ciljem utvrđivanja da li i na koji način starosna dob pacijentice u vrijeme javljanja prirodne menopauze utječe na rizik nastanka epitelnih karcinoma jajnika, znanstvenici iz Duke Comprehensive Cancer Center u Durham-u, North Caroline, analizirali su podatke iz šest velikih studija raka jajnika koje potječu s područja SAD-a.

Proučavani su podaci o nastupanju menopauze u 1.411 pacijentica s epitelnim karcinomom jajnika, starosti između 44 - 59 godina, kao i 6.380 kontrolnih ispitanica (37 - 52 godine). Prosječna dob nastupanja menopauze pacijentica (median) s karcinomom jajnika je bila 51 godinu, a pacijentica iz kontrolne skupine 50 godina.

Niti nakon sređivanja podataka s obzirom na broj porođaja, uporabu kontracepcijskih sredstava, pušenje, tjelesnu težinu i sterilizaciju, nije nađena značajna povezanost između starosne dobi žene u kojoj nastupa menopauza i nastanka karcinoma jajnika.

Samo je u slučaju tzv. early-onset karcinoma jajnika (karcinom jajnika koji se javlja u žena mlađih od 40 godina) i prijevremenog nastupanja prirodne menopauze nađena slabija povezanost.

Pacijentice s karcinomom jajnika, u usporedbi s kontrolnom skupinom, pokazivale su u prosjeku veću starost (median) u vrijeme nastupanja bolesti, veću učestalost raka jajnika ili raka dojke u obitelji (majka ili sestra), manji broj porođaja, veći body mass index odnosno tjelesnu težinu, slabiju uporabu kontracepcijskih tableta, kao i manju učestalost sterilizacije ("podvezivanje jajovoda").
 

Obstet Gynecol 2001; 98 (1): 85-90

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve