Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Trudnice s kliničkom slikom metaboličkog sindroma imaju povišeni rizik pojave defekata neuralne cijevi, "neural tube defects - NTDs" objavljeno je na temelju populacijske studije u on-line izdanju znanstvenog časopisa "BMC Pregnancy and Childbirth".
"Naša je pretpostavka da se objašnjenje ovih preliminarnih rezultata najvećim dijelom može pripisati prekomjernoj tjelesnoj težini i pretilosti - koja predstavlja jednu od kliničkih slika uključenih u metabolički sindrom", navode kanadski istraživači.

"Stoga mislimo, da su potrebna daljnja istraživanja koja bi uporabom formalnih kriterija za metabolički sindrom točno odredila njegovu povezanost s defektima neuralne cijevi", navode autori iz St. Michael's Hospital, University of Toronto, Canada.

Kanadski istraživači su pratili tijek trudnoće kod 89 trudnica s i 434 trudnice bez dijagnoze defekta neuralne cijevi kod djeteta, u jednoplodnim trudnoćama. U svrhu ovog istraživanja, metabolički sindrom je definiran prisutnošću dijabetesa prije trudnoće, tjelesnom težinom većom od 90. percentile za starosnu dob trudnice, etničkoj pripadnosti različitoj od bijele rase, kao i razinom visoko osjetljivog C-reaktivnog proteina jednakom ili većom od 75. percentile za kontrolnu skupinu.

Prosječna razina CRP bila je iznimno visoka u obje skupine ispitanica, u skupini trudnica s NTDs iznosila je 6.1 mg/L i u skupini trudnica s zdravim bebama 6.4 mg/L, navodi znanstveni tim.

Kada je mjerenje razine CRP isključeno iz skupine testova, korigirani podatci su pokazali dvostruko veću pojavnost defekata neuralne cijevi u prisutnosti slike metaboličkog sindroma i 6-puta većim rizikom od pojave NTD u slučaju prisutnosti dva ili više kriterija navedenih za metabolički sindrom.

"Određivanja razine CRP kao jednog od kriterija metaboličkog sindroma bitno je slabilo određivanje ovog rizika", navodi znanstveni tim.

Kada je i CRP bio uključen u model izračuna, korigirani rizik za pojavnost defekata neuralne cijevi rastao je 1.6 puta u slučaju prisutnog jednog kriterija metaboličkog sindroma i 3.1 puta u slučaju prisutnih dva ili više kriterija metaboličkog sindroma.

Istraživači preporučuju u svom izviješću "da bi žene koje razmišljaju o trudnoći, a koje imaju rizik za metabolički sindrom trebale razmisliti o regulaciji tjelesne težine, zdravom načinu prehrane, redovitoj tjelovježbi i preventivnom uzimanju folne kiseline".
 

BMC Pregnancy and Childbirth 2007.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve