Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Mirovanje odmah nakon IVF postupka, unatoč uobičajenoj praksi, ne pomaže ženama da u konačnici imaju bebu.

"Stare savjete o tome da treba mirovati želi li se ostvariti trudnoća treba odbaciti jednom i zauvijek", kaže dr. Jani Jensen, stručnjak za neplodnost, klinika Mayo, koji nije dio tima koji je radio studiju.

Istraživači su otkrili da žene koje leže desetak minuta odmah nakon zahvata zapravo mogu imati i manje šanse da zanesu od onih koje se odmah ustanu i hodaju. "To pokazuje da ne treba ženama preporučivati mirovanje nakon transfera. One se mogu odmah ustati i otići", kaže dr. Richard Reindollar, predstojnik odjela za ginekologiju i porodništvo, Geisel School of Medicine, Dartmouth. "Bilo je doktora koji su se strogo držali toga da žena mora mirovati nakon transfera. Neke žene su ležale u krevetu i po pet dana nakon zahvata", kaže dr. Reindollar.

Istraživači u Španjolskoj pod vodstvom dr. Jos Remohi (Instituto Valenciano de Infertilidad, Valencia, Universidad de Valencia) nasumično su rasporedili pacijentice nakon zahvata na mirovanje. Pola žena u studiji, 120 od njih, ostale su mirovati 10 minuta nakon zahvata, dok se ostalih 120 žena odmah diglo i hodalo. Iz prve skupine je zanijelo i rodilo 58 žena, iz druge skupine je zanijelo i rodilo 68 žena. "Nije jasno zašto", kaže dr. Jensen.

Stope trudnoća bile su podjednake u obje skupine, ali je stopa pobačaja veća u skupini žena koje su mirovale – 27,5 % naprema 17 % u drugoj grupi. Svejedno, ta razlika nije statistički značajna. Autori navode da je maternica kod žene koja stoji u horizontalnom položaju. Nagađaju da je to možda bolji položaj za uspješnost embriotransfera. Isto tako nagađaju da možda redukcija stresa do koje dolazi kada se hoda može igrati ulogu u uspješnosti prilikom zanošenja.

"Vjerujemo da treba ohrabriti žene da nakon embriotransfera nastave sa svojim svakodnevnim aktivnostima jer će im to smanjiti anksioznost u kojoj se nalaze nakon zbog zahvata", napisali su 10. lipnja u Fertility and Sterility. Dr. Jensen se slaže da je redukcija stresa izrazito bitna. "Ali mislim da je 10 minuta premaleni period da bi se moglo reći da je štetan. Bolji zaključak je da mirovanje nakon zahvata nije neophodno da bi se postigli bolji rezultati u začeću nakon transfera."

Dr. Reindollar, novoizabrani predjednik Američkog društva za reproduktivnu medicinu, kaže da je studija važna u traženju novih dokaza za i protiv mirovanja nakon zahvata. Nadodaje da s dovoljno dokaza sakupljenih kroz vrijeme treba napraviti smjernice koje će ohrabrivati liječnike da ne preporučuju mirovanje nakon zahvata.

"Ova studija pokazuje da ne škodimo pacijentima ako im savjetujemo da se dignu i odu nakon zahvata i daje sugestiju da bi zadržavanje u mirovanju moglo čak i naškoditi u ostvarenju začeća", kaže dr. Reindollar.


 

Fertil Steril 2013. (http://bit.ly/17kpqLI)

  Novosti - Sve