Datum zadnje izmjene: 21. 01. 2020.


Profesorica Susan Huang s Klinike za infektologiju Sveučilišta Kalifornija i direktorica Službe za epidemiologiju i prevenciju infekcija Sveučilišta Kalifornija, u ime Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) komentirala je za Medscape rezultate istraživanja REDUCE MRSA koje je ispitivalo 3 pristupa u prevenciji infekcije meticilin rezistentnim stafilokokom (Staphylococcus aureus, MRSA) među odraslim pacijentima u jedinicama intenzivne skrbi.

Ovo istraživanje, jedno od najvećih do sada, obuhvatilo je više od 74,000 pacijenata u 43 opće bolnice koje su imale jedinicu intenzivne skrbi, a rezultati su objavljeni u New England Journal of Medicine.

Prvi preventivni pristup bio je da bolnice nastave sa svojom rutinskom praksom provođenja probira na MRSU pri prijemu u jedinicu intenzivnog liječenja i izoliraju pacijente u kojih je MRSA bila pozitivna ili je bilo poznato da su ranije imali MRSU. Zdravstveno osoblje koristilo je kontaktnu zaštitu (zaštitne pregače i rukavice). U tih pacijenata nisu se signifikantno smanjili niti kliničke kulture MRSE niti nalaz MRSE u krvi.

Drugi pristup uključivao je probir na MRSU pri prijemu u jedinicu intenzivne skrbi, kontaktnu zaštitu (zaštitne pregače i rukavice) i provođenje ciljane dekolonizacije nositelja MRSE ako je test bio pozitivan ili je bilo poznato da je pacijent ranije imao MRSU. Dekolonizacija se sastojala u pranju pacijenta 2% klorheksidinom i korištenju antibiotske masti (mupirocin) dvaput dnevno intranazalno tijekom 5 dana. Niti ova strategija nije signifikantno smanjila infekcije MRSOM, ali su se bakterijemije signifikantno smanjile za 23%.

Treća strategija sastojala se u provođenju dekolonizacije u svih pacijenata koji se primaju u jedinicu intenzivnog liječenja i nije rađen probir na MRSA pri prijemu. Svi pacijenti su svakoga dana tijekom svoga boravka u jedinici intenzivne skrbi prani 2% klorheksidinom i tijekom 5 dana primali intranazalno dvaput dnevno mupirocin. Preventivne mjere za kontakt korištene su prema nacionalnim smjernicama za postupanje s pacijentima koji su imali MRSA pri prethodnim hospitalizacijama ili ga imaju u rutinski uzetoj kulturi. Kulture MRSA signifikantno su se smanjile za 37%, a kulture krvi bile signifikantno i dramatično smanjene za 44%. Ova posljednja strategija nesumnjivo je bila najučinkovitija i najjednostavnija.

Univerzalna dekolonizacija ima dobrobiti iz nekoliko razloga. Prvo, iako je istraživanje postavljeno tako da bi dalo odgovore o prevenciji MRSE, ono je podržalo strategiju koja je pokazala koristi ne samo za infekcije MRSOM nego i za infekcije uzrokovane širokom lepezom uzročnika. Drugo, univerzalna dekolonizacija bila je implementirana u rutinsku praksu i primjenjivalo ju je bolničko osoblje u redovitom postupku. Ovi rezultati mogu se postići u svakoj bolnici poboljšanjem kvalitete postojećih postupaka. Treće, ove intervencije bile su djelotvorne već u općim bolnicama, koje čine i većinu američkih bolnica.

Na umu treba imati mogućnost stvaranja rezistencije kao posljedice široke upotrebe klorheksidina i mupirocina. Rezistencija na mupirocin već je pokazana u nekim istraživanjima o dekolonizaciji MRSE. Iako nema općeprihvaćene definicije što je rezistencija na klorheksidin, posljednja istraživanja su pokazala da je rezistencija na klorheksidin u SAD rijetka. Osjetljivost gram negativnih bakterija na klorheksidin rijetko se pokazala kao smanjena i stoga će biti važno provoditi ispitivanja kako bi se nadzirala pojava rezistencije.

Univerzalna dekolonizacija razmatrat će se kao učinkovita mjera prevencije MRSE i infekcija krvi svim patogenima koji se javljaju u jedinicama intenzivne skrbi. Univerzalna dekolonizacija otklanja potrebu izrade kultura i potrebu za provođenjem kontaktnih mjera, ali je u njihovom provođenju, nužno pratiti pojavu rezistencije na klorheksidin i mupirocin.

 


CDC. MRSA - Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC): Management of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Settings, 2006
CDC. Healthcare-associated Infections: Prevention Epicenters Program
Climo MW, Yokoe DS, Warren DK, et al. Effect of daily chlorhexidine bathing on hospital-acquired infection. N Engl J Med. 2013;368:533-542
Huang SS, Septimus E, Kleinman K, et al. Randomized evaluation of decolonization vs. universal clearance to eliminate methicillin-resistant Staphylococcus aureus in ICUs (REDUCE MRSA Trial). N Engl J Med. 2013

 

 

Dr. Marina Gelo
  Novosti - Sve