Datum zadnje izmjene: 12. 04. 2024.


Incidencija gestacijskog dijabetesa se može smanjiti kod visokorizičnih pacijentica s individualizacijom promjena stila života fokusirajući se na dijetu i fizičku aktivnost, pokazuju rezultati nove studije. Randomizirana kontrolirana studija s 269 žena s anamnezom gestacijskog dijabetesa ili prekoncepcijskim indeksom tjelesne mase od najmanje 30 kg/ m2 je pokazala da su promjene bile povezane s 36% redukcijom učestalosti gestacijskog dijabetesa uspoređujući s uobičajenim stilom života (13.9% vs. 21.6%, P = .044).

Nakon prilagodbe dobi, prekoncepcijskog BMI, statusa prijašnjeg gestacijskog dijabetesa i tjedana trudnoće u vrijeme OGTT-a, studija je objavljena online u znanstvenom časopisu "Diabetes Care". Nakon OGTT-a u drugom tromjesečju – kada je utvrđena dijagnoza gestacijskog dijabetesa – žene u intervencijskoj grupi su lagano smanjile tjelesnu težinu dok one u kontrolnoj grupi nisu (2.5 kg vs. 3.1 kg). Promjene su bile povezane s značajnom redukcijom koncentracije glukoze u krvi u trećem tromjesečju, ali nije bilo utjecaja na druge segmente trudnoće kao što su preeklampsija, porođajna težina ili gestacijska dob prilikom rođenja. "Ovo je, po našim saznanjima, prva randomizirana studija promjene stila života koja je uspjela u smanjenu incidencije GDM (gestacijskog dijabetesa mellitusa) kod visokorizičnih žena", napisala je Dr. Saila Koivusalo, sa Sveučilišta u Helsinkiju, Finska.

Žene u grupi s promjenom stila života su bile savjetovane sa strane medicinskih sestara i nutricionista tri puta tijekom trudnoće. Konzultanti su uspoređivali rizike i stadije trudnoće. Žene su nastavile s normalnim redovitim kliničkim pregledima tijekom trudnoće. Žene s prekoncepcijskim BMI 30 kg/m2 su bile savjetovane da ne dobiju više na tjelesnoj težini tijekom prva dva tromjesečja i dobile su upute za dijetu koja je uključivala zdravu prehranu i redukciju hrane bogate šećerima. Također su savjetovane da tjedno vježbaju minimalno 150 minuta, srednje teškim tjelesnim tempom, kao dio promjena stila života.

Sudionice u kontrolnoj skupini su dobile upute o dijeti i fizičkoj aktivnosti koji su uobičajeni, na razini redovitih pregleda u trudnoći. Žene koje su imale promjenu stila života su pokazale značajno poboljšanje što se tiče dijete u odnosu na kontrolnu skupinu i povećale su medijan tjedne fizičke aktivnosti za 15 minuta dok kontrolna skupina nije imala poboljšanje. Svejedno, nije bilo značajne razlike između dviju grupa u broju žena koje su imala fizičku aktivnost od 150 minuta/tjedan u drugom tromjesečju (26% kod intervencijske grupe naprema 23% u kontrolnoj grupi).

"Unatoč činjenici da je samo malo skupina žena u intervencijskoj grupi dostigla zadanu fizičku aktivnost i tome što je razlika u tjelesnoj težini bila skromna, očigledno je da individualne promjene u stilu života ne moraju biti opsežne ali sve zajedno imaju dobar efekt u redukciji incidencije GDM", napisali su autori.  Naglašavaju da su sve žene koje su sudjelovale u istraživanju znale da su pod visokim rizikom za gestacijski dijabetes, čak su i one i kontrolnoj grupi dobile savjete o redukciji tjelesne težine kao dio antenatalne skrbi i na taj način su imale "mini-intervencije" u odnosu na pravu kontrolnu grupu. "Vjerujemo da bismo, izdvojivši nasumice visokorizičnu populaciju, jasnije dokazali utjecaj promjene stila života."

 


Diabetes Care 2015, Jul 29 [doi:10.2337/dc15-0511]


Poliklinika Harni
  Novosti - Sve