Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Žene čije je prvo dijete muškog spola imaju veći rizik spontanog pobačaja u slijedećoj trudnoći.

Spontani pobačaj predstavlja iznimno teško iskustvo za roditelje, pa je razumijevanje prognostičkih čimbenika povezanih s ponavljanim spontanim pobačajima od vitalnog značaja kako za pacijente tako i za otkrivanje patofizioloških mehanizama koji leže u osnovi ovog problema. Pretpostavka za ovo istraživanje bila je da muški spol prvorođenog djeteta predstavlja rizični čimbenik u nastanku spontanog pobačaja u slijedećoj trudnoći.

U aktualnom istraživanju, znanstvenici su analizirali podatke iz dvije skupine Dankinja koje su imale ponavljane spontane pobačaje. Podaci su prikupljani retrospektivno iz skupine 175 žena i prospektivno iz druge skupine od 130 žena, u analizi su obje kohorte ispitanica kombinirane. Sve ispitanice su imale najmanje tri uzastopna spontana pobačaja prije 22. tjedna trudnoće, i prethodno uredan porođaj.

Dvije istraživane skupine bile su slične po prosječnoj starosti majke. U kombiniranoj skupini, daleko češće su ispitanice iz prve trudnoće rodile dječaka (60%) nego djevojčicu (40%). Regresijska analiza 240 žena koje su zanijele nakon prvorođenog dječaka pokazala je da rođenje dječaka u prvoj trudnoći negativno utječe na učestalost kasnijih uspješnih trudnoća (OR 0.37).

Veći broj ranijih spontanih pobačaja također je označavao manju šansu za uspješan dovršetak slijedeće trudnoće (OR 0.71) u usporedbi sa samo jednim ranijim spontanim pobačajem.

Majčina starosna dob i intravenska primjena imunoglobulina ili promjena spolnog partnera između dvije trudnoće nije statistički značajno pretkazivala spontani pobačaj u idućoj trudnoći.

Različite kliničke okolnosti u kojima dolazi do spontanog pobačaja, posebice za žene koje su iskusile više spontanih pobačaja, zahtijevaju bolje razumijevanje razloga spontanog pobačaja. Autori pretpostavljaju da majčina imunizacija na "minor" HLA antigene specifične za muškarce tijekom prve trudnoće može igrati određenu ulogu, otuda je korektna preporuka autora za provođenje daljnjih laboratorijskih istraživanja komplementarnih opservacijskim studijima u rasvjetljavanju patologije sekundarnih spontanih pobačaja.
 

Fertil Steril 2008; 89:907.


dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve