Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Povraćanje kao metoda kontrole tjelesne težine povezano je s neredovitim mjesečnicama i kod adolescentica umjerene težine kod kojih nije dijagnosticirana bulimija ili anoreksija.

Dosadašnja istraživanja adolescentica s anoreksijom ili bulimijom pokazala su povišeni rizik pojave oligomenoreje ili amenoreje – veoma rijetkih mjesečnica ili njihovog potpunog odsustva. Koliko je česta pojava neredovitih mjesečnica kod djevojaka s prikrivenim oblicima poremećaja prehrane?

U potrazi za odgovorom, znanstvenici su istraživali odnos između povraćanja kao "metode" regulacije tjelesne težine i menstruacijskog ciklusa koristeći podatke 2.971 djevojke iz 98 američkih srednjih škola, prikupljenih u okviru istraživanja "2000 National Eating Disorders Screening Program".

Sveukupno, od 86% djevojaka koje su pripadale bijeloj rasi, prosječene životne dobi od 16 godina, kod 15% su registrirane neredovite mjesečnice a 12% djevojaka izjavile su kako povraćaju najmanje jedan puta mjesečno da bi održale tjelesnu težinu.

Daljnja analiza je provedena kod 67% ispitanica koje su prema starosnoj dobi i BMI specificiranom prema spolu razvrstane u kategoriju umjerene težina i umjereno niska težina (što bi odgovaralo BMI 18.5 do <25 za starosnu dob od 18 godina).

U skupini djevojaka s niskom umjerenom do umjerenom težinom, 12% ispitanica koja nikada nisu povraćale da bi regulirale tjelesnu težinu imale su neredovite mjesečnice. U usporedbi s njima 22% djevojaka koje su povraćanje koristile jedan do tri puta mjesečno i 43% djevojaka koje su povraćale svaki tjedan kako bi održale tjelesnu težinu imale su neredovite mjesečnice, što je statistički činilo značajnu razliku.

Nakon korekcije za starost, rasnu i etničku pripadnost, tjelesnu težinu i zbroj bodova u testu probira za anoreksiju i bulimiju, analiza je pokazala kako djevojke koje su povraćale jednom do tri puta mjesečno imaju 1.6 puta veći rizik pojavnosti nepravilnosti mjesečnog ciklusa u odnosu na djevojke koje nikada nisu povraćale, dok je ovaj rizik povišen 2.3 puta kod djevojaka koje su povraćale redovito jednom tjedno.

Na koji način povraćanje utječe na menstruacijski ciklus nije sasvim jasno, premda se pretpostavlja da je ovaj mehanizam neovisan o tjelesnoj težini jer je povezanost između povraćanja i neredovitih menstruacijskih ciklusa uočena i kod djevojaka normalne tjelesne težine. Istraživanja ukazuju da se smetnje menstruacijskog ciklusa kod djevojaka s bulimijom povezane sa smanjenjem razine estradiola i abnormalnom sekrecijom luteinizirajućeg hormona.

Autori navode da su tek 16.5% djevojaka iz ovog istraživanja, koje su povraćanje koristile za regulaciju tjelesne težine tijekom tri mjeseca prije testa probira dobile bilo kakvu pomoć u liječenju bulimije ili anoreksije. Otuda bi ispitivanje adolescentica s neredovitim mjesečnicama o tjelesnoj težini i povraćanju kao kontroli tjelesne težine imalo svoju vrijednost u pristupu ovom problemu.

 

J Adolesc Health 2008; 42:450.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve