Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Žene koje su imale tri ili više namjernih pobačaja imaju povećani rizik za neke neželjene događaje u kasnijim trudnoćama, kao što su prijevremeni porod ili rađanje djeteta male porođajne težine, kaže se u novom istraživanju provedenom u Finskoj.

Reija Klemetti s kolegama iz National Institute for Health and Welfare u Helsinkiju, objavila je on-line 29.8.2012. rezultate istraživanja u časopisu Human Reproduction.

"Naši rezultati ukazuju na to da su namjerni pobačaji prije prvog poroda, osobito tri ili više pobačaja, povezani s graničnim povećanjem rizika tijekom prvog porođaja. Međutim, povećanje rizika je vrlo malo, osobito nakon samo jednog ili čak i dva pobačaja i te se žene ne trebaju uznemiravati našim rezultatima". Utjecaj namjernih pobačaja na kasnije porode bio je istraživan i ranije, ali postojali su problemi u dizajnu istraživanja i varijabilnosti prethodnih studija te su sve nalagale "jasnu potrebu za nastavkom istraživanja, osobito u zemljama s visoko kvalitetnim službama koje obavljaju namjerne pobačaje i mogu o njima dati pouzdane informacije."

Ovo istraživanje tragalo je za utjecajem prethodnih namjernih pobačaja na prvorođenu djecu. "Naša je hipoteza bila da jedan namjerni pobačaj neće utjecati na ishod kasnije trudnoće, ali nekoliko namjernih pobačaja može rezultirati lošijim ishodima poroda."

Istraživači su analizirali ishode poroda za 300,858 žena s jednoplodnim prvim trudnoćama u periodu 1996.-2008. godine. 10.3% majki imalo je jedan namjerni pobačaj, 1.5% imalo je dva, a 0.3% imalo je tri ili više namjernih pobačaja prije svog prvog poroda. Dodatnih 0.08% nije imalo poznatu anamnezu namjernih pobačaja.

Od ukupnog broja namjernih pobačaja, 88% bili su kirurški, 91% učinjeno je prije 12. tjedna gestacije, a 97% učinjeno je iz socijalnih razloga. "U usporedbi s majkama koje nisu imale namjerne pobačaje, one koje su ih imale bile su češće pušačice, bez partnera, iz gradskih područja, lošijeg društveno-ekonomskog položaja i imale spontanih pobačaja i izvanmaterničnih trudnoća prije prvog poroda", zapisali su autori.

Nakon prilagodbe čimbenika socijalnog podrijetla, žene koje su imale 3 ili više namjernih pobačaja, imale su 35% veći rizik za porod djeteta prije termina (prije 37 tjedana) u usporedbi sa ženama koje nisu imale namjerne pobačaje.

Žene s 3 ili više spontanih pobačaja imale su 125% veći rizik rađanja djeteta vrlo male porođajne težine i 43% veći rizik za rađanje djeteta male porođajne težine u usporedbi sa ženama koje nisu namjerno pobacivale.

"Istraživanje je također pokazalo blago povećani rizik smrti djeteta oko termina poroda. Međutim, ti su brojevi bili vrlo mali (1498 poroda ili 5/1000 djece) i stoga ih treba uzeti s oprezom", naglasili su autori. Istovremeno nalažu oprez, jer navode da možda nisu mogli uzeti u obzir prilagodbu za sve čimbenike koji bi mogli utjecati na rezultate, a perinatalna smrt je osjetljiva na socijalnu komponentu kakvo je siromaštvo.

"S izuzetkom bodova po Apgarovoj (Apgar indeks), loši ishodi bili su povezani s majkama koje su imale tri ili više namjernih pobačaja. Prethodni spontani pobačaji ili izvanmaternične trudnoće nisu značajnije mijenjale rezultate“, dodali su autori.

"Zbog velikog broja namjernih pobačaja koji se učine svake godine, čak i vrlo malo povećanje rizika lošeg ishoda za kasniju trudnoću, može imati značajne javno-zdravstvene posljedice. Spolna edukacija trebala bi sadržavati informacije o mogućem štetnom učinku namjernih pobačaja, uključujući i utjecaj na kasnije trudnoće. Zdravstveni profesionalci trebali bi obavijestiti žene o potencijalnim rizicima ponavljanih namjernih pobačaja na ishode kasnijih trudnoća", napisali su.

 

Hum Reprod. Published online August 30, 2012.

  Novosti - Sve