Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

Izgleda da je navika sjedenja, kao što to činimo pri čitanju ili gledanju televizije, povezana s većom pojavnosti raka jajnika, upućuju rezultati prospektivnog ispitivanja. Pa ipak, isto ispitivanje nije moglo dokazati bilo kakav učinak blage ili umjerene tjelovježbe na nastanak ove bolesti.

Brojna dosadašnja ispitivanja koja su istraživala povezanost između stupnja tjelesne aktivnosti i rizika raka jajnika dala su rezultate koji se kreću od negativne povezanosti i ne postojanja uzajamne uzročnosti do pozitivne veze, navode znanstvenici iz Američkog udruženja za rak u Atlanti. Tek je jedno ispitivanje provedeno u Kini pratilo uzajamnu vezu između pretežito sjedeće aktivnosti i raka jajnika, pri čemu je nađena povećana pojavnost raka jajnika, ali ova povezanost nije dostigla statističku znakovitost.

Stoga su američki znanstvenici analizirali podatke sakupljene tijekom ispitivanja pod nazivom "American Cancer Society Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort", pri čemu je prospektivno praćeno blizu 60.000 postmenopauzalnih žena u vremenskom razdoblju između 1992. i 2001. godine. Tijekom ovog perioda registrirano je 314 slučajeva raka jajnika, objavljeno je u znanstvenom časopisu American Journal of Epidemiology.

Ispitanice su svake dvije godine popunjavale upitnik s pitanjima o količini utrošenog vremena na rekreacijsku i drugu tjelesnu aktivnost. Među pitanjima je bilo i pitanje koliko vremena prosječno tijekom dana žene provode sjedeći, neovisno o radnom vremenu.

Kao što je spomenuto, autori nisu našli statistički znakovitu povezanost između stupnja ili tipa tjelesne aktivnosti i pojavnosti raka jajnika.

Žene koje su dnevno sjedeći provodile tri ili više sati imale su 55% veći rizik pojave raka jajnika u odnosu na žene koje su sjedile kraće vrijeme tijekom dana. Ovaj odnos se nije mijenjao niti nakon korekcije podataka za BMI, demografsko podrijetlo, obiteljsku i reprodukcijsku anamnezu, kao i uporabu hormonske nadomjestne terapije.

Kako navode autori, uočena veza bi se mogla povezati s nalazima drugih ispitivanja koja ukazuju da je "navika sjedenja povezana s prekomjernom tjelesnom težinom i metaboličkim abnormalnostima, pri čemu dolazi do porasta razine estrogena, inzulina i drugih hormona u krvi koji mogu poticati staničnu proliferaciju."

Autori pozivaju na daljnja ispitivanja u ovom području "s fokusiranjem na observacijske studije i bolje razumijevanje etiološke uloge endogenih hormona u ovarijskoj karcinogenezi."


Am J Epidemiol 2006;163:709-716.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve