Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


U žena koje imaju blizanačku trudnoću, nema signifikantnih razlika u rizicima neonatalnih komplikacija između planiranog carskog reza i planiranog vaginalnog poroda, pokazuje randomizirano istraživanje Twin Birth Study.

"Stopa složenih ishoda fetalne ili neonatalne smrti ili ozbiljnog neonatalnog morbiditeta među 1,393 žene iz 25 zemalja koje su išle na planirani carski rez bila je 2.2% u usporedbi s 1.9% među isto toliko žena koje su išle na planirani vaginalni porod", rekao je dr. Jon F. R. Barrett iz Sunnybrook Health Sciences Centre iz Toronta u ime the Twin Birth Study Collaborative Group.

Sljedeći ishod – majčina smrt ili ozbiljni morbiditet majke, također se nije razlikovao među skupinama i iznosio je 7.3% za skupinu s carskim rezom i 8.5% za skupinu s vaginalnim porođajem. Ovaj se nalaz može dijelom objasniti visokom stopom carskih rezova u skupini s planiranim vaginalnim porođajem, rekli su (N. Engl. J. Med. 2013;369:1295-305).

Rezultati ostalih promatranih ishoda, uključujući smrt ili poremećaj neurološkog razvoja u djece u dobi od 2 godine, kao i probleme inkontinencije u žena, bit će objavljeni naknadno.

Sudionice u the Twin Birth Study bile su žene gestacijske dobi 32+0 do 38+6 tjedana u periodu od 13.12.2003. do 4.4.2011. koje su imale višeplodnu trudnoću s procijenjenom težinom svakog fetusa između 1,500 i 4,000 g i gdje je prvi gemin bio u stavu glavicom. Žene su bile randomizirane na skupinu s planiranim carskim rezom te skupinu s planiranim vaginalnim porođajem koji će biti dovršen carskim rezom samo ako je to indicirano. Bile su kontrolirane do 28 dana nakon poroda.

Većina (90.7%) u skupini s carskim rezom bila je porođena kao što je planirano, a 43.8% iz skupine s planiranim vaginalnim porođajem ipak je trebala carski rez. Ovo su značajni podaci, jer je stopa blizanačkih trudnoća sve veća, osobito radi metoda medicinski pomognute oplodnje, a povećala se i stopa učinjenih carskih rezova u višeplodnim trudnoćama temeljem nekih radova koji su ukazivali na moguće koristi carskog reza s obzirom na perinatalne ishode.

"Nekoliko je mogućih razloga zašto se naši rezultati razlikuju od dosadašnjih: nije bilo selekcijske pristranosti, osigurali smo iskusnog opstetričara na porođaju, a mnogi od naših blizanaca bili su rođeni prije vremena", navode istražitelji, dodajući da nije bilo signifikantne interakcije između grupa i temeljnih varijabli, što ukazuje na to da nije bilo signifikantne koristi od planiranog carskog reza za svaku od ispitivanih podgrupa.

"Novo istraživanje trebalo bi provesti u podskupini gestacijske dobi 37-38 tjedana, osobito radi manjeg broja blizanaca u toj skupini. Rezultati ovog istraživanja pokazuju ne više od 23% smanjenja i ne više od 74% povećanja stope fetalne ili neonatalne smrti ili ozbiljnog neonatalnog morbiditeta uz planirani carski rez, u usporedbi s planiranim vaginalnim porođajem. Kada se radi o porođaju blizanaca između 32 i 38 tjedana gestacije i ako je prvi blizanac u stavu glavicom, nema koristi od planiranog carskog reza u odnosu na planirani vaginalni porođaj."

 


Ob.Gyn. News Digital Network


 
  Novosti - Sve