Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


U novoj analizi retrospektivne kohortne studije utvrđeno je da nema povezanosti između uporabe metformina i rizika od raka kod pacijenata s dijabetesom tipa 2.

"Cjelokupna literatura u posljednjih nekoliko godina ukazivala je na isti pravac, kako se čini da metformin ne smanjuje rizik za razvoj karcinoma", objasnio je dr. Konstantinos Tsilidis sa Sveučilišta Ioannina, Grčka.

Dok su meta-analize opservacijskih studija pokazale smanjeni rizik od raka kod pacijenata koji su koristili metformin, slična analiza randomiziranih kontroliranih ispitivanja nije pronašla vezu između metformina i rizika od raka, naveo je dr. Tsilidis u članku, objavljenom u znanstvenom časopisu Diabetes Care.

Za rješavanje nekih od ograničenja dosadašnjih istraživanja, znanstvenici su oponašali analizu namjere da se liječi pomoću podataka iz Velike Britanije (Clinical Practice Research Datalink). "Ovakav okvir kohortne analize namjere liječenja može se smatrati ekvivalentom nasumičnog 'suđenja' kako bi se izbjegle mnoge predrasude tradicionalnih opservacijskih studija," navode autori.

Analiza je obuhvatila 95,820 pacijenata, od kojih su 51,484 (54%) započeli uzimati metformin u roku od godinu dana nakon postavljanja dijagnoze dijabetesa, a od kojih su 18,264 (19%) započeli uzimati lijekove sa sulfonilurejom. Tijekom prosječno 5,1 godina praćenja, prvi incident raka dijagnosticiran je kod 3,805 sudionika istraživanja.

Nakon prilagodbe za pušenje, indeks tjelesne mase, uporabu alkohola, aspirina ili NSAID, statina, trajanje dijabetesa i godinu prvog recepta za liječenje dijabetesa, istraživači su otkrili da nema značajne razlike u riziku od ukupnog raka debelog crijeva, prostate, pluća, ili postmenopauzalnog raka dojke ili bilo koje druge vrste raka, između dvije skupine.

"Moje mišljenje je da, sudeći prema našem istraživanju kao i kompletnoj literaturi procijenjenoj prije završetka ove studije, metformin ne smanjuje rizik od razvoja raka," izjavio je dr. Tsilidis.

Rasprave još uvijek traju o tome može li metformin biti koristan kao lijek protiv raka, dodao je on, ističući da su trenutno u tijeku istraživanja koja se bave ovim problemom.

 

SOURCE: http://bit.ly/1jBjFO4
Diabetes Care 2014.
Dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve