Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Mala randomizirana studija egipatskih znanstvenika ukazuje da bi pčelinji propolis mogao biti učinkovit u liječenju neplodnosti udružene s minimalnom i blagom endometriozom.

Propolis se dobiva iz biljnih smola koje skupljaju pčele. Istraživanja egipatskih znanstvenika sa Sveučilišta u Kairu (The Ain Shams University, Cairo) ukazuju kako je propolis tvar s "mnogobrojnim farmakološkim učincima" koja uključuju osim inhibicije C aromataze i vaskularnih endotelnih čimbenika rasta, i snažni protuupalni učinak.

Studija egipatskih kolega predstavljena je na 59. godišnjoj konferenciji Američkog udruženja za reprodukcijsku medicinu (ASRM 2003 Annual Meeting) u San Antoniju, SAD.

Istraživanje je obuhvaćalo 40 pacijentica s laparoskopski potvrđenom dijagnozom endometrioze, a koje su tijekom najmanje dvije prethodne godine liječene od neplodnosti.

Pacijentice su slučajno raspoređene u dvije skupine. Ispitanice iz prve skupine su uzimale 500 mg pčelinjeg propolisa dva puta dnevno, dok je druga skupina pacijentica uzimala placebo. Pacijentice su praćene tijekom devet mjeseci.

U skupini pacijentica koje su uzimale pčelinji propolis, 12 ispitanica je ostvarilo trudnoću (60%) tijekom razdoblja praćenja, dok su u placebo skupini trudnoću ostvarile 4 ispitanice (20%). "Pacijentice su terapiju izvrsno podnosile, osjećale su se zadovoljne, te neželjeni učinci nisu registrirani," navode autori u sažetku svog ispitivanja.

Znanstvenici zaključuju da je "pčelinji propolis učinkovita mogućnost u liječenju neplodnosti kod žena s minimalnom ili blagom endometriozom." Izvrsni rezultati ove pilotske studije ukazuju na opravdanost multicentričnog prospektivnog ispitivanja učinka pčelinjeg propolisa.
 

ASRM 2003 Annual Meeting: Abstract O-84. Presented Oct. 13, 2003.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve