Datum zadnje izmjene: 25. 01. 2020.

Mlade žene s manjkom estrogena imaju manju gustoću koštanog tkiva nego žene s normalnim menstruacijskim ciklusima.

Američki znanstvenici sa sveučilišta National Institutes of Health Bethesda, Maryland uspoređivali su gustoću koštanog tkiva i rizične čimbenike za nastanak osteopenije kod 442 mlade žene s primarnom insuficijencijom jajnika, 70 žena s normalnom ovarijskom funkcijom i 353 kontrolne ispitanice čiji su uzorci sakupljeni u okviru istraživanja National Health and Nutrition Examination III - NHANES III.

U skupini pacijentica s primarnom insuficijencijom jajnika, prosječna životna dob u kojoj su se pojavile prve nepravilnosti menstruacijskog ciklusa bila je 25.0 godina, a ugrubo su kod trećine ovih žena nepravilnosti menstruacijskih ciklusa započele prije 20. godine života. Prosječni razmak između prvih nepravilnosti menstruacijskog ciklusa i postavljanja dijagnoze iznosio je 4.4 godine, a prosječna dob pri postavljanju dijagnoze bila je 28.9 godina.

Pacijentice s primarnom ovarijskom insuficijencijom, od nastupanja nepravilnosti menstruacijskih ciklusa do uključenja u istraživanje, bile su u prosjeku 2.8 godina bez hormonskog nadomjesnog liječenja.

Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism", pokazalo je da je kod pacijentica s primarnom ovarijskom insuficijencijom gustoća koštanog tkiva, u odnosu na kontrolnu skupinu ispitanica, u prosjeku 2% - 3% niža u području kralježnice, vrata bedrene kosti i kuka.

Nadalje, rizik nalaza "Z-scora" ispod -2 (pokazatelj osteopenije) bio je 2.72 puta veći kod pacijentica čiji su menstruacijski ciklusi bili nepravilni prije 20. godine života i 1.96 puta veći kod pacijentica kod kojih je od postavljanja dijagnoze prošlo više od godinu dana.

Vrijeme provedeno bez nadomjeska hormonskog deficita predstavljalo je također statistički značajan rizični čimbenik za redukciju gustoće koštanog tkiva, navode autori.

Drugi rizični čimbenici koji utječu na gustoću koštanog tkiva, a mogu se mijenjati, uključuju nisku razinu vitamina D (<32 ng/mL), nisku tjelesnu težinu, nizak unos kalcija, ne prihvaćanje estrogenskog nadomjeska i nedostatak tjelovježbe.

Mlade žene afričko-američkog i azijskog podrijetla s primarnom ovarijskom insuficijencijom bile su još teže pogođene, pa je rizik nalaza "Z-scora" ispod -2 (pokazatelj osteopenije) bio 3.18 odnosno 4.34 puta veći. U regresijskom modelu pripadnost određenoj rasi nije bila neovisan čimbenik nalaza niske gustoće koštanog tkiva.

"Rezultati našeg istraživanja ukazuju na nužnost ispitivanja i regulacije izostanka menstruacijskih ciklusa u njegovim najranijim pojavnostima", zaključak je znanstvenika.

 

J Clin Endocrinol Metab 2009;94:2277-2283.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve