Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIDs) inhibiraju ovulaciju i smanjuju razinu progesterona u mladih žena, što može ozbiljno utjecati na plodnost, ukazuje novo istraživanje.

"Zapravo sam vrlo kasno spoznao ono što drugi pokušavaju već dugo reći: nesteroidni analgetici iz skupine NSAIDs – čija je uporaba veoma raširena i koji se mogu kupiti i bez recepta – sprječavaju rupturu ovarijskog folikula kod žena koje uzimaju NSAIDs, tako sprječavajući oplodnju jajne stanice," rekao je Dr. Sami Salman, sa Sveučilišta u Bagdadu.

Premda je "ovaj proces reverzibilan, žena ne ostvaruje trudnoću ako kontinuirano uzima NSAIDs, pa bi liječnici trebali upozoriti žene da prestanu uzimati ove lijekove ukoliko žele ostati trudne," rekao je. Dr Salman je iznio rezultate svog istraživanja na kongresu Europske lige za borbu protiv reumatizma 2015.

Zajedno sa svojim kolegama, istražili su 39 žena reproduktivne dobi koje su liječene u reumatološkoj klinici u Bagdadu zbog bolova u križima, slabijeg intenziteta.

Žene su slučajnim odabirom raspoređene u jednu od 4 terapijske skupine koje su liječene sa 100 mg/dnevno diklofenaka, 2x500 mg dnevno naproksena, 90 mg/dnevno etoikoksiba ili placebom. Prije početka liječenja. svaka žena je ultrazvučno pregledana te je izmjeren vodeći folikul, veličina jajnika i debljina endometrija.

 

 

Liječnici trebaju savjetovati ženama prekid uzimanja ovih lijekova ako žele ostati trudne.

Od ranije je poznat utjecaj NSAIDs na razinu progesterona, hormona koji igra esencijalnu ulogu u ovulaciji i implantaciji oplođenog jajašca, tako da je njegova razina također mjesena. S liječenjem bi se započelo 10. dan ciklusa kako bi se osigurao početni rast folikula – mjehurića u kojima sazrijevaju jajne stanice, objasnio je Dr. Salman.

Nakon 10 dana uzastopnog uzimanja protuupalnih lijekova, kod pacijentica je učinjen ultrazvuk kako bi se provjerio utjecaj terapije na ovulaciju. Kod 75% pacijentica koje su uzimale diklofenak nije došlo do pucanja vodećeg folikula, jednako tako je ruptura dominantnog folikula izostala kod 25% pacijentica koje su koristile naproksen, 33% pacijentica iz skupine koja je koristila etorikoksib i 0% pacijentica iz kontrolne placebo skupine. "Sve pacijentice iz kontrolne placebo skupine su imale ovulaciju, ali je ovulacije bila daleko manje prisutna kod pacijentica koje su uzimale protutupalne lijekove iz skupine NSAIDs," rekao je Dr Salman.

"Kod pacijentica koje su koristile dikoflenak, ovulacija je izostala u zapanjujućih 93% slučajeca, dok je kod pacijentica koje su koristile naproksen i etorikoksib izostala u 75% slučajeva," dodao je. "Ovo su zbilja šokantni rezultati." Nakon 10 dana kontinuirane primjene NSAID, izmjerne i je i statistički značajan pad razine progesterona. NSAIDs pogađaju i funkciju vodećeg folikula, pa su nerupturirani folikuli bili češće u skupini koja je uzimala diklofenak, ali je broj funkcionalnih cista bio sličan kod svih ispitivanih lijekova.

"To bi značilo da u svim skupinama, u oko jedne trećine pacijentica dolazi do nastanak funkcionalnih cista uslijed izostanka pucanja vodećeg folikula," pojasnio je Dr Salman. Istražitelji su uspjeli uvjeriti oko polovicu žena da se vrate sljedećeg mjeseca za procjenu ovulacije.

Nakon prekida uzimanja NSAIDs, sve žene "su normalno ovulirale tijekom sljedećeg ciklusa," izvijestio je. "Ovo nas je uvjerilo da je anovulacijski učinak NSAIDs reverzibilan."

"Ipak, ovi rezultati naglašavaju opisani učinak NSAIDs na plodnost, and they could even open the door for research into new emergency contraception with a more favorable safety profile than those currently in use," he added.

 

 

 

 

 

Objavljeni su potencijalno negativni učinci NSAIDs na plodnost tijekom niza godina.


Studija je bitno za reumatologa za nekoliko razloga, rekao je Dr. Philip Conaghan, sa Sveučilišta u Leedsu u Velikoj Britaniji.

"Prije svega, ovo nas podsjeća da trebamo biti svjesni neželjenih učinaka lijekova koje često koristimo," rekao je. "Potencijalno negativni učinci NSAIDs na plodnosti objavljeni su godinama ranije."

Pored toga, Dr Conaghan navodi, da iako ovu skupinu lijekova najčešće koriste žene u postmenopauzalnoj dobi, reumatolozi se susreću sa značajnim brojem mladih žena – kod kojih je plodnost važno pitanje – s upalnim bolestima, često koriste lijekove iz skupine NSAIDs.

"Ovaj rad je pravovremeni podsjetnik na ulogu vremenu u odnosu na ciklus kada se primjenjuju NSAIDs u ovih pacijentica," naveo je Dr Conaghan.

"Drugi zanimljiv aspekt ove studije je izgleda značajniji učinak diklofenaka u odnosu na koksib, što je suprotno nekim ranijim izvješćima, " naglasio je.

 

 

 

 


 

European League Against Rheumatism (EULAR) Congress 2015: Abstract OP0131.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve