Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Tijekom prvog tjedna nakon porođaja kada najčešće nastaje 'baby blues', znanstvenici nalaze dramatični porast razine enzima monoamino-oksidaze A (MAO-A) u ključnim predjelima mozga koji su odgovorni za raspoloženje, objavljeno je u znanstvenom časopisu Archives of General Psychiatry.

″MAO-A je enzim odgovoran za razgradnju neurotransmitera serotonina, norepinefrina i dopamina, a nagli pad razine ovih neurotransmitera rezultira lošim raspoloženjem,″ navode autori iz Sveučilišta Toronto u Ontariju.

Poznato je da koncentracija ovog enzima u mozgu raste usporedno s padom razine estrogena, ali razina MAO-A do sada nikada nije mjerena u ranom postpartalnom razdoblju, kada se razina estrogena smanje 100 do 1000 puta.

U određivanju porasta vezivanja MAO-A za receptore u mozgu, kod 15 zdravih babinjača 4 do 6 dana nakon poroda i 15 zdravih žena koje nisu bile porođene u tako skoro vrijeme učinjen je PET: pozitronska emisijska tomografija. Niti jedna od ispitanica nije bila pušačica niti su uzimale bilo kakve lijekove.

Znanstvenici su određivali ukupni distribucijski volumen MAO-A, indeks gustoće MAO-A u prefrontalnom korteksu, prednjem temporalnom i cingulatnom korteksu, talamusu, dorzalnom putamenu, hipokampusu i srednjem mozgu.

Ukupni distribucijski volumen MAO-A bio je statistički značajno povišen (prosječno 43%) u svim proučavanim oblastima mozga u žena koje su nedavno porođene, u odnosu na žene koje nisu bile u ovoj životnoj fazi.

″Povišena razina MAO-A u ranom postpartalnom razdoblju može se tumačiti pokazateljem procesa smanjenja monoamina, koji utječe na promjene raspoloženja i nastanak postpartalne depresije,″ navode autori.

Znanstvenici pretpostavljaju da je opisani neurobiološki model pada razine estrogena i posljedičnog porasta razine MAO-A prije nego čisti psihosocijalni model, uzrok promjena raspoloženja i nastupanja razdoblja visokog rizika za nastanak depresivnih epizoda.″

″Obzirom na veliku učestalost postpartalne depresije, moguće je da u podlozi stoje promjene koje nastaju u ranom postpartalnom razdoblju a koje općenito povisuju rizik za depresiju,″ bilježe znanstvenici. Jedna takva promjena mogla bi biti i skok aktivnosti/razine MAO-A neposredno nakon porođaja, uslijed naglog pada estrogena.

Ukoliko buduća istraživanja potvrde ove nalaze, opisani rezultati mogli bi imati potencijalno važne kliničke implikacije u prevenciji postpartalne depresije.

″Kako je razina MAO-A povišena odmah 4-6 dana nakon porođaja, možda bi bilo važno rodiljama dati nutrijente koji će nadoknaditi neurotransmitere čija se razina smanjuje uslijed povećane aktivnosti MAO-A,″ navode znanstvenici. ″U narednim istraživanjima ćemo proučavati postoje li prehrambeni nadomjestci koji bi mogli smanjiti rizik nastupanja postpartalne depresije.″

″Pored toga, lijekovi iz skupine inhibitora MAO-A bi u budućnosti mogli biti posebice korisni u liječenju postpartalne depresije,″ zaključuju autori.

 

 

Arch Gen Psychiatry. 2010;67:468-474.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve