Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Uporaba probiotičkih dodataka u prehrani prijevremeno rođene djece pomaže smanjenju smrtnosti i nastanka nekrotizirajućeg enterokolitisa, ukazuju rezultati meta-analize objavljene u znanstvenom časopisu Pediatrics.

″Sistematska analiza randomiziranih, kontroliranih istraživanja ukazuje na nižu stopu smrtnosti i nižu pojavnost nekrotizirajućeg enterokolitisa, kao i kraće vrijeme prilagodbe na punu prehranu nakon dodataka probitičkih suplemenata u prehranu kod prijevremeno rođene djece (<34 tjedna trudnoće), kao i djece s vrlo niskom porodnom težinom (<1500 g),″ navode australijski znanstvenici iz King Edward Memorial Hospital for Women iz Pertha.

Australijski znanstvenici su u istraživanju koristili podatke iz središnjeg Cochrane registra Cochrane, MEDLINE, EMBASE i gaze podataka CINAHL. Kriteriji za odabir bili su randomizirana kontrolirana istraživanja prijevremeno rođene djece vrlo nisko porodne težine na enteralnoj probiotičkoj suplementaciji koja je započela unutar prvih 10 dana života i koja je trajala najmanje tjedan dana, kod kojih je praćena pojavnost nekrotizirajućeg enterokolitisa najmanje II stadija (modificirani kriteriji 'Bell Staging').

Ukupno je identificirano 11 istraživanja, koja su obuhvatila 2,176 ispitanika. Od toga su 4 istraživanja, koja sa sveukupno 783 ispitanika bila novija od ranijih meta-analiza.

Premda su se rizik pojavnosti nekrotizirajućeg enterokolitisa i smrtnost statistički signifikantno smanjivali uz uporabu probiotika, rizik pojavnosti sepse nije se razlikovao. Pojavnost nekrotizirajućeg kolitisa bila je 30% niža uz probiotike. Nisu registrirana neželjena djelovanja probiotika.

″Rezultati potvrđuju znakovitu dobrobit probiotičkih suplemenata u smanjenju obolijevanja i smrtnosti prijevremeno rođene djece ″ navode autoril. ″Dramatična ovisnost učinka o dozi, veoma uzak interval pouzdanosti, ekstremno niska p-vrijednost i sveukupna učinkovitost ukazuju da bi dodatna placebo-kontrolirana istraživanja mogla biti suvišna, ukoliko je dostupan prikladan probiotički preparat.″

″Odabir sigurnog i praktičnog proizvoda s dokumentiranim probiotičkim svojstvima, kao i pažljivi nadzor ciljne populacije uvjeti su bez kojih se ova terapija ne može uvesti rutinski u ovu visoko-rizičnu populaciju djece,″ zaključuju znanstvenici.

 

 

Pediatrics. online izdanje, 2010.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve