Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Bebe rođene od majki s dijabetesom tipa 1 mogu imati alarmantne stope hipotonije (nizak tonus mišića) i kongenitalnih malformacija, uključujući i razne vrste oštećenja neuralne cijevi, ukazuje nova pilot studija.

Međutim, dobra kontrola majčinog dijabetesa smanjuje rizik za neurološke komplikacije u ove djece, pokazala je studija.

Rezultati su bili iznenađujući za vodeće istraživače dr. Manikum Moodley, neonatalnog neurologa, direktora Odjela za dječju multiplu sklerozu i bolesti bijele tvari, te ravnatelja Centra za dječje autonomne poremećaje, Cleveland Clinic dječje bolnice, Ohio.

"Znali smo o problemima pluća, srčanim problemima, i metaboličkim problemima koje ova djeca mogu imati, ali nikad nismo mislili da su neurološke komplikacije tako učestale", rekao je. "Ovo nam je otvorilo oči."

Dr. Moodley predstavio je svoju studiju na godišnjem sastanku društva za dječiju neurologiju "Child Neurology Society 2014".

 

 

 

Razvojno kašnjenje

U istraživanju je sudjelovalo 100 novorođenčadi, čije su mame imale gestacijski dijabetes (n = 50 žena), dijabetesa tipa 2 (n = 40), i dijabetesa tipa 1 (n = 10), a o kojoj su skrbili u neonatalnoj intenzivnoj njezi.

Hipotonija među novorođenčadi je nađena u sve tri skupine, ali je znatno češći bila kod djece čije su mame imale dijabetes tipa 1: 29% u usporedbi s 9% u onih čije su mame imale gestacijski dijabetes i 0% u beba čije su majke imale dijabetes tipa 2.
Postoji "vrlo mala povezanost" između hipotonije i zaostalosti u razvoju, rekao je dr Moodley. "Stjecanje motoričkih vještina može potrajati malo duže u hipotonične djece u odnosu na djecu koja imaju normalan tonus."

Kongenitalne malformacije, uključujući i takve kao hipoplazija moždine, također su češći u djece majki s dijabetesom tipa 1 nego u onih s drugim vrstama dijabetesa (16% vs 0% za svaku od ostalih skupina).

Visoka razina glukoze u krvi ima toksični učinak na živčane stanice, objasnio je dr Moodley. Jedna od teorija, kaže, da visoka razina glukoze u krvi dovodi do dismorfogeneze - nepravilnog razvitka, preko poremećaja regulacije kemijskog spoja koji se naziva PAX-3.

"PAX-3 ima utjecaj na sve stanice neuralnog grebena, koje su prekursori stanicama živčanog sustava", rekao je dr Moodley. Dobra kontrola dijabetesa ima značajan utjecaj na nastanak neuroloških komplikacija, pokazala je studija.

Bebe čije su majke imale slabo kontrolirani dijabetes imale su višu vjerojatnost da će imati hipotoniju (21%) od onih beba čije su mame imale dobro kontroliran dijabetes (10%). Kod ovih beba je također bila viša vjerojatnost da će imati prirođene malformacije (13% vs 0%).

"Mnoge od tih komplikacija mogu biti smanjene s dobrom dijabetičke kontrolom trudne žene, što znači uzimanje šećera na normalnoj razini koliko je to moguće", rekao je dr Moodley. "Kad je šećer je izvan normalnog raspona, ima toksičan utjecaj na rastući živčani sustav fetusa."

Postoje samo ograničeni podaci u literaturi o učestalosti neuroloških komplikacija u potomaka dijabetičkih majki, i na dugoročni ishod tih beba, rekao je dr Moodley.

Namjera je doprinos ovoj literaturi. Zajedno sa svojim kolegama, dr Moodley planira pratiti ove dojenčadi s procjenama svakih 3-6 mjeseci.

 

 

 

 

 

 

Godišnji sastanak Društva za dječiju neurologiju 2014, poster 134, predstavljen 23. listopada 2014.
dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve