Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Početkom kolovoza je FDA odobrila novi preparat za liječenje srednjih i jakih perimenopauzalnih vazomotornih simptoma i za prevenciju menopauzalne osteoporoze za žene koje imaju maternicu, a koji sadrži konjugirane estrogene i bazedoksifen (komercijalni naziv preparata je Duavee).

"Sigurnost endometrija promatrana je više od godinu dana i zaključeno je da bazedoksifen koji pripada skupini SERM (selektivni modulatori estrogenskog receptora), u ovoj kombinaciji smanjuje rizik endometrijske hiperplazije koja je povezana sa samostalnom terapijom estrogenima", rekao je dr Kaunitz.

"Novi lijek je alternativa hormonskoj terapiji kod žena s maternicom koje imaju problema s vazomotornim simptomima u perimenopauzi", zaključio je dr JoAnn V. Pinkerton u članku u NAMS pod naslovom "Dalje u hormonskoj terapiji: Nove opcije za liječenje valunga".

"U kliničkim istraživanjima najčešće spominjane nuspojave ovog lijeka uključuju mišićni spazam, mučnine, proljev, bol u trbuhu, bol u grlu, vrtoglavicu i bol u vratu", rekao je dr Kaunitz.

Farmaceutska kompanija Pfizer je na svojim internet stranicama izjavila da će Duavee biti dostupan na tržištu u prvom tromjesječju 2014.g.

 

 

 


OBG Manag. 2013; 25(10).


 
  Novosti - Sve