Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


19. prosinca 2014. godine, američka Agencija za hranu i lijekove izdala je ubrzano odobrenje za primjenu olapariba (Lynparza), novi lijek za liječenje žena s uznapredovalim rakom jajnika povezan s mutacijom BRCA gena, što su otkrili testovi odobreni od stranje FDA.

Olaparib je inhibitor poli-ADP-riboza polimeraze (PARP) koji blokira enzime uključene u popravak oštećene DNA. Lijek je namijenjen ženama s prethodno liječenim rakom jajnika koji je povezan s mutacijom BRCA gena.

"Današnje odobrenje obuhvaća prvi lijek iz nove klase lijekova za liječenje raka jajnika", rekao je Richard Pazdur, MD, direktor Ureda za hematologške i onkološke proizvode u FDA Centra za procjenu i istraživanje lijekova. "Lynparza je odobren za bolesnike s određenim poremećajima u genu BRCA i primjer kako bolje razumijevanje temeljnih mehanizama bolesti može dovesti do ciljanog, i više individualiziranog liječenja."

FDA je odobrila olaparib s genetskim testom pod nazivom "BRACAnalysis CDX", pratitelja dijagnostike koja će otkriti prisutnost mutacija u genima BRCA (gBRCAm) u uzorcima krvi bolesnice s rakom jajnika. Funkcija BRCA gena uključuje popravak oštećene DNA i normalnu supresiju rasta tumora. Žene s mutacijom BRCA gena i njihovom neispravnom funkcijom, imaju veću vjerojatnost da će dobiti rak jajnika, a procjenjuje se da je 10% do 15% svih karcinoma jajnika povezano s ovim nasljednim BRCA mutacijama.

Ozbiljne nuspojave olapariba uključuju razvoj mijelodisplastičnog sindroma, stanja u kojem koštana srž ne može proizvesti dovoljno funkcionalnih krvnih stanica; akutne mijeloidne leukemije i upale pluća.

Najčešće laboratorijske abnormalnosti su povećani kreatinin, porast MCV, smanjen hemoglobin, smanjeni limfociti i neutrofili, te smanjen broj trombocita.

Lijek "Lynparza" je registrirala tvrtka AstraZeneca Pharmaceuticals, sa sjedištem u Wilmingtonu, Delaware. BRACAnalysis CDX je proizveden od strane "Utah-based Myriad Genetic Laboratories, Inc." i proizvodi se u Salt Lake City.

 

OB.Gyn.netdr. Vesna Harni
  Novosti - Sve