Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Rizik nastanka venske tromboembolije (VTE) je općenito veći kod žena koje koriste oralne kontraceptive s novim tipovima gestagena, u odnosu na žene koje koriste "starije" gestagene i kontraceptivne pilule "druge generacije", pokazali su rezultati aktualnog istraživanja.

“Žene izložene djelovanju drospirenona, gestodena, ciproterona i dezogestrela tijekom zadnjih 28 dana imaju oko četiri puta veći rizik venske tromboembolije,” našli su istraživači. Žene izložene djelovanju levonorgestrela, noretisterona i norgestimata imale su oko 2.5 puta veći rizik venske tromboembolije u odnosu na žene koje zadnjih godinu dana nisu bile izložene ovim hormonima, naveli su znanstvenici sa Sveučilišta Nottingham, Engleska.

Istraživači su proveli dvije ugniježđene case-control studije koristeći podatke iz 618 ordinacija primarne zdravstvene zaštite u istraživanju 'CRPD - Clinical Practice Research Datalink' i 722 ordinacije iz baze podataka 'QResearch b primary care data base'. Ukupno 5.062 slučajeva iz CRPD i 5.500 slučajeva iz QResearch baze uspoređeni su s jednom do pet osoba od 19.638 i 22.396 ispitanika iz kontrolne skupine.

Oko 29% pacijentica iz CRPD i 26% bolesnika Qresearch baze koristile su oralne kontraceptive, najčešće levonorgestrel. Sve u svemu, svako korištenje kombiniranih oralnih kontraceptiva rezultiralo je trostruko većim rizikom za vensku tromboemboliju u usporedbi s pacijenticama koje nisu koristile kontraceptivne pilule u proteklih godinu dana.

Nakon što su ubrojeni pušenje, pretilost, široki raspon drugih zdravstvenih stanja, konzumiranje alkohola, sindrom policističnih jajnika i nedavne infekcije, operacije, prijelom noge/ kuka i prijem u bolnicu, istraživači su dobili povećani rizik za VTE za svaki od ovih hormona: dezogestrel (4.28 puta veći rizik), ciproteron (4.27 puta veći rizik), drospirenon (4,12 puta veći rizik), gestoden (3,64 puta veći rizik), levonorgestrel (2.38 puta veći rizik), norgestimat (2.53 puta veći rizik), i noretisteron (2,56 puta veći rizik). Povećani rizik VTE u pacijentica koje su koristile ove hormone izračunat je u odnosu na rizik za VTE kod žena koje nisu bile izložene oralnim kontraceptivima u prethodnoj godini.

Što se tiče brojeva potrebnih za štetu, znanstvenici procjenjuju da je uporaba levonorgestrela i norgestimata rezultirala sa 6 dodatnih slučajeva VTE svake godine na 10,000 žena koje su koristile pilule s ovim gestagenima u dobi od 15-49 godina i 7 dodatnih slučajeva za žene u dobi od 25-49 godina.

Dezogestrel i ciproteron su svaki doprinijeli s 14 dodatnih slučajeva VTE svake godine na 10,000 žena koje su koristile pilule s ovim gestagenima u dobi od 15-49 godina, a drospirenon, dezogestrel, a ciproterone su svaki doprinijeli s dodatnih 17 slučajeva VTE svake godine po 10,000 žena u dobi od 25-49 godina.

"Vjerujemo da ova studija ima statističku snagu i dovoljno je prilagođena za relevantne ometajuće čimbenike da bi se smatrala važnim rasvjetlujućim istraživanjem, koje je dalo najpouzdaniju procjenu mogućeg rizika koristeći trenutno dostupne podatke o izdavanju recepata u U.K.", napisali su istraživači.

 

BMJ. 2015 [doi:10.1136/bmj.h2135]dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve