Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


Sveobuhvatna genomska analiza raka vrata maternice dovela je istraživače do otkrića novih genetskih mutacija, uključujući i mutaciju za koju je već odobreno ciljano liječenje u slučajevima čestog oblika karcinoma dojke. Rezultati su prikazani u časopisu Nature.

13 mutacija u uzorcima se ponavljalo toliko često da su se pokazale kao signifikantne. Od njih 13, ukupno 8 se nije ranije povezivalo s rakom cerviksa, a 2 mutacije se nikada ranije nisu pokazale niti u jednom tipu cervikalnog raka.

Istraživanje se fokusiralo na sekvencijsku analizu cijelog eksoma. u 115 uzoraka parova 'karcinom-normalno tkivo' u pacijentica iz Norveške i Meksika (op.prev. eksom čine one RNA molekule koje se nalaze u specifičnoj populaciji stanica, odnosno čine ga svi eksoni nekog organizma; ekson je dio gena koji se prepisuje ili obrađuje u zrelu mRNA).

Dodatno je učinjeno sekvencioniranje transkriptoma u 79 slučajeva (op.prev. transkriptom je skup svih molekula RNA uključujući mRNA, tRNA, rRNA i nekodirajuće RNA koje stvara jedna stanica ili populacija stanica) i sekvencioniranje cijeloga genoma u 14 parova tumor-normalno tkivo (op.prev. genom je skup svih gena nekog organizma, dakle nasljednih podataka nekog organizma kodiranih u DNK, a kod nekih virusa u RNK).

S obzirom na ova otkrića, istraživači sugeriraju da bismo usmjeravanjem snaga na mutacije, mogli razviti nove načine borbe protiv bolesti.

"Rak je bolest koja se javlja diljem svijeta, a uvijek iznova nameće se pitanje: je li određeni tip raka unutar populacije sličan ili različit", rekao je Matthew Meyerson, jedan od koautora i profesor patologije i onkologije na Dana-Farber Cancer Institute.

"Dok na ovo nemamo potpuni odgovor, ono što vidimo je da su uzroci raka u dvije različite populacije slični, a da se u osnovi svega nalazi interakcija između HPV i genoma."

Među statistički signifikantnim otkrićima, istraživači su pokazali da su integracijska mjesta za HPV brojnija u nekih tumora u odnosu na ekspresiju istih gena u tumorima bez viralne integracije. Povećava se ekspresivnost gena na integracijskim mjestima HPV-a, te se stvaraju broje kopije u genomu.

"Naši rezultati još jednom pokazuju da HPV ima ključnu ulogu u nastanku raka vrata maternice, a to opet naglašava važnost cijepljenja protiv HPV-a", rekao je Meyerson.

Rezultati razjašnjavaju i somatske točkaste mutacije gena ERBB2 u podtipu tumora. Mutacija u ERBB2, poznatom i kao HER2 gen, ranije se nije povezivala s rakom cerviksa, ali je mutacija HER2 itekako poznata kod raka dojke i već postoje lijekovi kojima se na njega izravno djeluje.

"Ove pacijentice mogle bi biti kandidatkinje za kliničko istraživanje djelovanja inhibitora ERBB2, koji su dostupni i odobreni od strane FDA", rekao je dr. Akinyemi Ojesina, postdoktorand u laboratoriju prof. Meyersona i koautor istraživanja.

Među novootkrivenim mutacijama je i ona u genu MAPK1, koji je jedan od posljednjih koraka u signalnom putu protein kinaze aktivirane mitogenima, a ima ulogu u regulaciji staničnog rasta.

 


Ojesina AI, Lichtenstein L, Freeman SS, et al. Landscape of genomic alterations in cervical carcinomas. Nature. 2013. doi:10.1038/nature12881.

  Novosti - Sve