Datum zadnje izmjene: 20. 01. 2020.


Rezultati nove studije pokazuju da dodavanje HPV (human papillomavirus) cjepiva drugim cjepivima kod djece ne smanjuje učinkovitost i sigurnost niti jednom od uključenih cjepiva.

U sustavnom pregledu 9 studija pokazano je da je imunološki odgovor na cijepljenje te prihvatljiv stupanj sigurnosti bio prisutan kod svih imunizacija u koje je uključeno i HPV cjepivo osim kod jedne, izjavila je koautorica članka objavljenog u siječnju 2014. godine u znanstvenom časopisu 'Vaccine', doktor medicine Alineja S. Noronha (Odjel za prevenciju spolno prenosivih bolesti, Nacionalni centar za HIV/AIDS, virusne hepatitise i prevenciju TBC Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, Atlanta, Georgia).

Istovremena primjena svih cjepiva povećava mogućnost da dijete dobije sva cjepiva koje treba dobiti, objašnjava ona. "Planirajući davanje više preporučenih cjepiva odjednom prilikom redovitih posjeta doktoru, smanjuje se mogućnost da će neko od cjepiva biti preskočeno."

Dr Noronha i kolege su pregledali 9 randomiziranih kontroliranih studija o davanju višestrukih cjepiva objavljenih između 2008. i 2012. godine. Kvadrivalentno HPV cjepivo je korišteno u 4 studije, a bivalentno u 5 studija. Bilo je od 144 do 1871 sudionika u svakoj studiji, starosti od 9 do 25 godina. Druga cjepiva su uključivala meningokokno konjugirano cjepivo u 3 studije, tetanus difterija, acelularno hripavac (Tdap) cjepivo u 3 studije; kombinirano Tdap i polio cjepivo u dvije studije; hepatitis B cjepivo u dvije studije i kombinirano A i B hepatitis cjepivo u jednoj studiji.

U svakoj studiji je praćen imunološki odgovor mjerenjem serokonverzije ili seroprotekcije, definiran kao postotak sudionika kod kojih su postignuti unaprijed određeni titar ili koncentracija antitijela. Učinak cjepiva je određen usporedbom središnje vrijednosti titra, središnje vrijednosti koncentracije antitijela ili serokonverzije u kontrolnoj grupi.

"Pregledane studije su izvještavale o dobrom imunološkom odgovoru protiv difterije, tetanusa, hepatitisa B, hepatitisa A, polio i meningokoknog antigena kada su cjepiva korištena zajedno uspoređujući s grupom koja je cijepljena zasebnim cjepivima", napisali su autori.

Dobar imunološki odgovor na hripavac je nađen u svim studijama osim jedne. U toj studiji, istodobna upotreba Tdap, meningokokne konjugirane vakcine i HPV vakcine nije pokazala dobar imunološki odgovor uzevši u obzir kriterije koji su ustanovljeni. Neko dokazi upućuju na to da je za to odgovorna meningokokna vakcina a ne HPV vakcina.

Kliničko značenje svega toga nije skroz jasno. Sigurnost je definirana preko izjava sudionika o nuspojavama cijepljenja nakon 30 minuta i u kasnijim definiranim intervalima.

Najčešći simptomi su bili na mjestu uboda a odnosili su se na bol, oticanje i modrice. Učestalost kasnijih nuspojava je bila različita ali je postojala značajna razlika između ispitanika i kontrolne grupe. Iako autori nisu uključili sve studije s višestrukim cjepivima, "dostupni podaci pokazuju da je HPV cjepivo sigurno i učinkovito kada se daje s drugim cjepivima", zaključuju autori.

"S obzirom da je procijepljenost HPV cjepivom ispod ciljane razine u USA, ovi rezultati mogu pružiti dodatnu sigurnost za upotrebu HPV cjepiva zajedno s drugim cjepivima."

 

 

 


HPV Vaccine and Others Safe, Effective When Coadministered. Medscape:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve