Datum zadnje izmjene: 20. 01. 2020.


Dodavanje testosterona estrogensko-progesteronskom hormonskom nadomjesnom liječenju (EPT) u mladih žena s primarnom insuficijencijom jajnika i niskom razinom androgena, nema niti negativne niti pozitivne utjecaje na kvalitetu života ili samopoštovanje, a vrlo malo djeluje na poboljšanje raspoloženja, pokazuju rezultati istraživanja objavljenog on-line 27.1.2014. u časopisu Menopause.

Primarno zatajenje funkcije jajnika, stanje u kojemu jajnici prestanu odgovarajuće raditi prije četrdesete godine života, javlja se u oko 1% žena i smanjuje kvalitetu života, uzrokuje depresiju, neplodnost i rani gubitak mjesečnice.

Gioia M. Guerrieri iz Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje iz Bethesde, provela je s kolegama randomizirano placebo kontrolirano istraživanje u koje je bilo uključeno 128 žena u dobi 18-42 godine. Studija je provedena u Nacionalnom institutu za zdravlje između 2000. i 2006. godine.

Vrednovana je kvaliteta života, razina samopoštovanja i pojava simptoma depresije u žena koje su slučajnim odabirom bile podijeljene u 2 skupine:

• prva skupina od 67 žena primala je hormonsko nadomjesno liječenje koje su činili estrogen 100 μg transdermalno (flaster ili naljepak), 10 mg medroksiprogesterona oralno i naljepak sa 100 μg testosterona
• druga skupina koju je činila 61 žena primala je estrogen 100 μg transdermalno, 10 mg medroksiprogesterona oralno te placebo-naljepak (flaster).

Ispitani su simptomi koje je imala svaka žena, određena bazalna vrijednost hormona, a potom i vrijednost hormona nakon 3 i 12 mjeseci od početka liječenja.

Ispitanice su popunjavale upitnik same i uz pomoć istraživača, uključujući Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire s 14 tvrdnji i Rosenberg Self-Esteem Scale s 10 tvrdnji, te ostale standardne testove za procjenu psihijatrijskih bolesti i simptoma depresije.

Od 128 žena čiji je kariogram bio uredan (46, XX), a koje su imale primarnu insuficijenciju jajnika, 123 je završilo ispitivanje. Žene koje su izašle iz istraživanja, bile su one u kojih su se javile komplikacije poput osipa ili su izgubljene iz studije.

Nije nađena signifikantna razlika u rezultatima između dviju skupina kada se promatraju kvaliteta života ili samopoštovanje. Žene u skupini s testosteronom očekivano su imale razinu androgena značajno veću nego one u skupini s placebom ( P < .001).

"Rezultati ovog istraživanja ne mogu odrediti učinkovitost terapije testosteronom u žena koje imaju prijevremeno zatajenje funkcije jajnika i depresiju. Naši rezultati pokazuju da liječenje testosteronom sasvim blago poboljšava raspoloženje u žena s primarnom insuficijencijom jajnika, pa zaključujemo da je moguće da neki drugi mehanizmi imaju značajniju ulogu u promjenama raspoloženja koja se javljaju uz primarnu insuficijenciju jajnika."

"Istraživanjem smo doprinijeli i razumijevanju što testosteron može i ne može učiniti. Unatoč oduševljenju testosteronom kao i propagandi o njegovom utjecaju na starenje, važno je ljudima predočiti činjenice", rekla je Margery Gass, izvršna direktorica Sjevernoameričkog društva za menopauzu.

 

 

 

Menopause. Published online January 27, 2014.:: Đurđa Žigmundovac-Klaić, dr.med. :: spec. ginekologije i opstetricije :: Poliklinika Harni ::
  Novosti - Sve