Datum zadnje izmjene: 13. 01. 2020.


Očevo izlaganje ftalatima prije začeća može biti više štetno za bebu od izloženosti majki, pokazali su istraživači u prvoj studiji takve vrste.

"Sve do nedavno je izloženost uvjetima okoliša kod oca bila uglavnom neistraženo polje koje bi moglo utjecati na zdravlje potomaka", izjavila je Carmen Messerlian, doktor znanosti, iz Harvard T. H. Chan School of Public Health u Bostonu.

Ona i njezin tim su otkrili da je po ocu - ne majci – koncentracija di- (2-etilheksil) ftalat (DEHP) metabolita u urinu prije začeća povezana sa značajnim smanjenjem porođajne težine.

"Za svako povećanje log-jedinice u koncentraciji DEHP je porođajna težina bila smanjena za 113 g (P = 0,01)," izvijestila je tijekom predavanja na znanstvenom kongresu Američkog društva za reproduktivnu medicinu 2016.g.

Istraživači su analizirali 178 jednoplodnih beba rođenih od parova koji su se podvrgnuli in vitro oplodnji u Massachusetts General Hospital Fertility Center od 2005. do 2015. godine.

 

 

 

Studija o okolišu i reproduktivnom zdravlju

U studiji su analizirani uzorci urina od parova za 11 pojedinačnih metabolita ftalata.

I muškarci i žene su dali uzorak na početku studije, žene su dale još dva dodatna uzorka po ciklusu u vrijeme liječenja i uzorke u trudnoći tijekom svakog tromjesečja, a muškarci su dali uzorak u vrijeme vraćanja oocita.

Prosječna porođajna težina rođenih beba je bila 3400 g, a "oko 3% su bile ispod 2500 g, što je nešto manje od državnog prosjeka", izvijestila je dr Messerlian.

Postojala je značajna povezanost između smanjene porođajne težine i prekoncepcijske izloženosti očeva ftalatima, ali ne i s prekoncepcijskim ili prenatalnim izlaganjem majki.

"Iako je prenatalna izloženost majki bila povezana sa značajnim smanjenjem porođajne težine u kovarijantnim prilagođenim modelima, ova veza je postala beznačajna nakon prilagodbe za očevo prekoncepcijsko izlaganje DEHP", objasnila je.

 

 

 

 

 

 

Američko društvo za reproduktivnu medicinu (ASRM), Znanstveni kongres 2016.g.


:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni

 

 

 

 

  Novosti - Sve