Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Omega-3 polinezasićene masne kiseline smanjuju učestalost depresivnih simptoma tijekom trudnoće kod trudnica s potvrđenom dijagnozom depresije, ukazuju rezultati kliničkog istraživanja.

"Perinatalna depresije je česta, a njeno liječenje ostalo je nepromijenjeno," navode znanstvenici iz China Medical University Hospital, Taiwan, u znanstvenom časopisu Journal of Clinical Psychiatry. "Dosadašnja istraživanja ukazuju na povezanost depresije sa smanjenom razinom omega-3 polinezasićenih masnih kiselina – "PUFAs".

Znanstvenici su pretpostavili da je "znatni pad razine omega-3 PUFAs u majčinoj krvi tijekom trudnoće povezan s povećanim fetalnim potrebama tijekom razvitka, kao i da ovaj pad može utjecati na pojavnost depresivnih simptoma".

Tijekom 8-tjednog praćenja u dvostruko-slijepoj, placebo kontroliranoj studiji, istraživači su pratili učinkovitost omega-3 PUFA monoterapije u liječenju depresije kod 36 trudnica koje su slučajnim odabirom raspoređene u dvije skupine. Jedna skupina je uzimala 340 mg/dan omega-3 PUFAs, druga skupina je dobivala placebo lijek.

Trudnice nisu uzimale nikakve psihotropne lijekove najmanje mjesec dana prije početka istraživanja, kao niti tijekom istraživanja. Primarna učinkovitost mjerena je pomoću "Hamilton Rating Scale for Depression", upitnika čiji su rezultati evaluirani svaki drugi tjedan. Istraživanje je obuhvatilo sveukupno 24 trudnice, čiji su podaci u potpunosti bili kompletirani, od toga 13 trudnica u skupini koja je primala omega-3 i 11 trudnica u kontrolnoj skupini.

Trudnice koje su primale omega-3 PUFAs imale su statistički značajno niži zbroj u testu "Hamilton Rating Scale for Depression scores" nakon šest 6 (p = 0.001), kao i nakon osam (p = 0.019) tjedana praćenja u odnosu na trudnice koje su primale placebo. Pojava remisije također je bila veća kod trudnica koje su uzimale omega-3 masne kiseline, premda nije utvrđena statistički značajna razlika.

Procjena pojave depresivnih simptoma uz pomoć drugih testova kao što su "Edinburgh Postnatal Depression Scale" i "Beck Depression Inventory" također je ukazala na statistički značajno niže vrijednosti u skupini trudnica koja je uzimala omega-3 masne kiseline u odnosu na placebo skupinu.

Trudnice su uporabu omega-3 masnih kiselina dobro tolerirale. Neželjene pojave uključuju nesanicu, mučninu i dijareju. Nisu zapažene porođajne komplikacije, niti neželjene pojave kod novorođene djece.

"Farmakoterapija depresije tijekom trudnoće predstavlja kliničku dilemu," navodi znanstveni tim. "Do danas, američka organizacija "Food and Drug Administration" nije proglasila sigurnom primjenu niti jednog od psihotropnih lijekova tijekom trudnoće, što psihijatre postavlja pred vrlo odgovornu zadaću za preporuku farmakoterapije u trudnoći".

"Trudnice koje boluju od depresije i trebaju farmakoterapiju u trudnoći, moraju biti informirane kako o dobrobitima uporabe antidepresiva tako i o mogućim rizicima antidepresivne farmakoterapije koji mogu utjecati kako na majku tako i na dijete," naglašava autorski tim. "Mnoge trudnice i njihovi liječnici radije se odlučuju za nemedikamentno liječenje".

Znanstveni tim ukazuje na potrebu opreza uporabe omega-3 masnih kiselina u primarnom liječenju depresiju kod trudnica, jer su za potvrdu ovih rezultata potrebna dulja istraživanja i veći uzorak trudnica.

"Nadalje, potrebno je ispitati i optimalnu dozu, kao i optimalan odnos između eikozapentaenske i dokozaheksaenske kiseline koja će se primjenjivati u ovoj specifičnoj populaciji".


J Clin Psychiatry 2008;69:644-651.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve