Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Braća žena koje pate od sindroma policističnih jajnika – PCOS, imaju povišen rizik pojavnosti metaboličkog fenotipa koji obuhvaća dislipidemiju i inzulinsku rezistenciju, što ukazuje na nasljedno podrijetlo ovih defekata koja nisu specifični za spol, navodi endokrinološki tim u znanstvenom časopisu Diabetes Care.

Hiperandrogenemija (povišena razina muških spolnih hormona), inzulinska rezistencija i dislipidemija ukazuju na obiteljsku agregaciju u ženskih srodnika pacijentica s PCOS u prvom koljenu, navode američki znanstvenici iz "Feinberg School of Medicine", Chicago. No međutim, malo je poznato jesu li i na koji način zahvaćeni i muški srodnici žena s PCOS u prvom koljenu.

Američki znanstveni tim tražio je odgovor na ova pitanja u prospektivnom "case-control" istraživanju koje je provedeno u četiri akademska medicinska centra u US. Istraživanje je obuhvaćalo prikupljanje krvnih uzoraka "na tašte" od 196 muškaraca – braće pacijentica s PCOS bijele rase i 169 kontrolnih uzoraka muškaraca odgovarajuće životne dobi i BMI. Nitko od ispitanika iz kontrolne skupine nije bolovao od intolerancije glukoze ili dijabetesa te hipertenzije.

Braća pacijentica koje su imale PCOS imali su statistički značajno višu razinu ukupnog i LDL kolesterola, te triglicerida, kao i statistički značajno višu razinu inzulina "na tašte" i HOMA index ("homeostatic index of insulin resistance") u odnosu na ispitanike iz kontrolne skupine. Kod njih su također registrirane povećane vrijednosti dijastoličkog krvnog tlaka, te veća razina DHEAS u serumu.

Znanstvenici navode statistički značajnu pozitivnu korelaciju između pacijentica s PCOS i njihove braće glede razine DHEAS, SHBG, kolesterola, LDL kolesterola, triglicerida, inzulina "na tašte" i proinzulina.

"Obzirom na visoku pojavnost PCOS, vrlo je moguće da će srodstvo u prvom koljenu s osobom koja pati od PCOS predstavljati novi važni rizični čimbenik u nastanku kardiovaskularnih oboljenja u muškaraca", zaključuje autorski tim.


Diabetes Care 2008;31:1237-1241.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve