Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Onkogeni potencijal - sposobnost inicijacije karcinogenog procesa, umjereno varira u skupini visokorizičnih tipova humanog papiloma virusa ("high-risk" HPV). Najsnažniji onkogeni potencijal posjeduju tipovi HPV 16 i 18, dok je najslabiji onkogeni potencijal prisutan kod tipova HPV 35 i 58.

Mađarski znanstvenici sa Sveučilišta u Debrecenu, proučavali su tijek i ishod HPV infekcije kod 455 pacijentica s citološkim abnormalnostima u PAPA testu. U dijagnostici HPV infekcije korišten je test hibridizacije "Hybrid Capture HPV test".

Na početku ispitivanja kod 308 pacijentica dijagnosticirana je citološka atipija u PAPA testu, označena kao "PAPA III" prema Papanicolaou. Kod 168 pacijentica je HPV test bio pozitivan, a kod 23 pacijentice su izolirani samo niskorizični tipovi ovog virusa.

Daljnji testovi, odnosno biopsija i histološki nalaz su pokazali da je kod 74 pacijentice prisutna cervikalna intraepitelna neoplazija teškog stupnja (CIN 3). Kao što se i očekivalo, prisutnost visokorizičnih tipova HPV i atipična citologija su najveći neovisni rizični čimbenici u nastanku cervikalne displazije (CIN).

Kod nalaza citološke atipije uz prisutnost bilo kojeg od "high-risk" tipova HPV, rizik nastanka CIN 3 je povišen za 16 - 72 puta.

Redovito, ali ne i kod svih slučajeva cervikalne displazije teškog stupnja, izolirani su visokorizični tipovi humanog papiloma virusa. S druge strane, svi slučajevi cervikalne displazije teškog stupnja razvili su se kod pacijentica koje su imale ili citološku atipiju ili visokorizične tipove HPV, što ukazuje na izvanrednu osjetljivost kombinacije PAPA test i HPV tipizacije u dijagnostici ovih promjena.

U odnosu na različite genotipove, istraživači su sve visokorizične tipove humanog papiloma virusa svrstali u tri skupine: prva grupa je obuhvaćala tipove HPV 16 i 18, druga grupa je obuhvaćala tipove HPV 45, 52 i 56 i treća grupa je obuhvaćala tipove HPV 31, 33, 51 i 58.

Daljnja statistička analiza pokazuje da je u slučaju infekcije visokorizičnim tipovima HPV iz prve grupe (HPV 16 i 18) rizik nastanka CIN 3 povišen 119,1%. U slučaju prisutnosti visokorizičnih HPV tipova iz druge grupe (HPV 45, 52 i 56) rizik nastanka CIN 3 povišen je 44,4% i ako su prisutni visokorizični tipovi iz treće grupe (HPV 31, 33, 51 i 58) rizik nastanka teške displazije povišen je za 39,7%.

Na ovaj način, istraživači su pokazali kako se rizični potencijal između pojedinih grupa visokorizičnih tipova humanog papiloma virusa razlikuje i do tri puta. Ovo istodobno upućuje i na postojanje umjerenih razlika u onkogenom potencijalu različitih grupa "high-risk" tipova HPV.

 

J Med Virol 2003;71:585-592.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve