Datum zadnje izmjene: 17. 01. 2020.


Žene koje imaju poremećaj iz spektra optičkog neuromijelitisa imaju povećani rizik za pobačaj i preeklampsije tijekom trudnoće, pokazala je nova studija.

"Znamo da ova bolest pogađa uglavnom žene i često tijekom djetinjstva, tako da je važno znati učinke na trudnoću," navodi Dr. Maria Isabel Leite, sa Sveučilišta u Oxfordu, Velika Britanija.

"Naši rezultati pokazuju visoku stopu pobačaja u ovih žena", rekla je ona. "Stoga je neophodno da se stanje dijagnosticira prije trudnoće i da je liječenje optimizirano za sprečavanje aktivnosti bolesti prije i tijekom trudnoće." Njihovi rezultati objavljeni su u internetskom izdanju časopisa "Neurology".

Dr. Leite i njezini koautori objasnili su da je optički neuromijelitis spektar teških upalnih poremećaja centralnog žičanog sustava posredovan protutijelima, uglavnom karakteriziran optičkim neuritisaom i uzdužnim opsežnim transverzalnim mijelitisom. To je rijetka bolest koja pogađa oko 1 ili 2 osobe na 100,000 ljudi, a 80% do 90% slučajeva javlja se kod žena. Prisutnost antitijela za akvaporin-4 (AQP4) je poznata kao ključ u patogenezi ovog poremećaja i razlikuje ga od drugih upalnih poremećaja središnjeg živčanog sustava.

Za potrebe studije, istraživači su prikupili upitnike od 60 bolesnica s optičkim neuromijelitiom koje su ostvarile ukupno 126 trudnoća prije ili nakon pojave bolesti.

Rezultati su pokazali da je 11 trudnoća u 6 žena dovršenom pobačajem. Šest od 14 trudnoća (42,9%), nakon optičkog neuromijelitisa završilo je pobačajem, u usporedbi s 5 od 71 trudnoća (7,04%) koje su ostvarene prije nastupanja bolesti.. Nije nađena povezanost između prisutnosti drugih autoimunih bolesti i povećanih izgleda za pobačaj.

Trajanje trudnoće s obzirom na optičke neuromijelitis ocijenjena je najjačim pretkazateljem pobačaja. Trudnoća koja je ostvarena poslije, odnosno do 3 godine prije početka bolesti imala je povećani omjer izgleda za pobačaj (7,28 i 11,6), neovisno o dobi ili majčinoj povijesti pobačaja.

Autori su također otkrili da je aktivnost bolest povećana za vrijeme ili neposredno prije trudnoće u žena koje su pobacile u usporedbi s onima koje su imale zdravu trudnoću.

"Čini se da je kritično razdoblje povećanog rizika za pobačaj oko 3 godina prije pojave bolesti", komentirala je Dr. Leite.

Nije dijagnosticiran niti jedan pobačaj među 13 trudnoća u afro-karipskih žena, od kojih su se 4 dogodile nakon nastupanja bolesti. Istraživači napominju da su prethodne studije izvijestile o razlikama u karakteristikama bolesti između različitih rasnih skupina, a oni preporučuju provođenje većih studija koje će istražiti povezanost između optičkog neuromijelitisa i ishoda trudnoće u žena različitogh rasnogh podrijetla.

 

 

 

Preeklampsija također češća


Za analizu preeklampsije, uključene su 113 trudnoća u 57 žena. Bilo je 13 slučajeva preeklampsije kod 11 žena, što odgovara stopi od 11.5 % slučajeva preeklampsije, za što autori kažu da je mnogo više nego u kontrolnoj populaciji (oko 3%).

Dok je prisutnost više drugih autoimunih bolesti povezana s povećanim rizikom za preeklampsiju, nije nađena značajna povezanost između rizika za preeklampsiju i vremena nastupanja trudnoće u odnosu na početak optičkog neuromijelitisa.

Dr. Leite je navela: "Ne vjerujem da je preeklampsija povezana sa samom bolesti, ali može biti povezana s drugim autoimunim bolestima, koje su vrlo česte u pacijenata s optičkim neuromijelitisom."

"Optički neuromijelitis treba dijagnosticira što je prije moguće, tako da imunosupresivno liječenje može započeti i prije trudnoće", rekla je znanstvenica. "Postoji nekoliko imunosupresivnih lijekova na raspolaganju za koje se drži da su sigurni tijekom trudnoće, uključujući azatioprin, ciklosporin i steroide."

Nakon dijagnoze, žene u fertilnoj dobi treba savjetovati da, ako žele imati djecu, trudnoću trebaju planirati i osigurati uzimanje najboljih lijekova, dodala je. "To bi mogao biti argument za povećanu uporabu lijekova tijekom trudnoće, ali nemamo nikakve podatke o tome. Moramo to proučiti. No žene s optičkim neuromijelitisom trebaju biti svjesne problema s trudnoćom, a ako zatrudne trebaju intenzivan nadzor svojeg opstetričara. "

Znanstvenici zaključuju da su potrebne "veće prospektivne studije s kontrolnom skupinom podudarnom dobi bolesnica kako bi se proširile naše spoznaje i kako bi se omogućili bolji pristupi liječenju utemeljeni na dokazima, za vrijeme i nakon trudnoće, kako bi se smanjila aktivnost bolesti, spriječili napadi bolesti, i izbjeglei komplikacije i trudnoće i optičkog neuromijelitisa. "

 

 

 

 

 

Neurology, 2015.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve