Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Znanost još uvijek nije jasno definirala najbolji način doziranja oksitocina pri induciranju porođaja.

To je zaključak Cochrane meta-analize, koja uključuje devet istraživanja, čiji autori preporučuju daljnja istraživanja kako bi se točnije odredio najbolji protokol.

U preglednom članku, urednici su usporedili klinička ispitivanja u kojima su korištene visoke u odnosu na niske doze oksitocina za induciranje porođaja. Pregledom su obuhvaćene 2,391 rodilje i njihova djeca.

Otkrili su da veće doze, definirane ordiniranjem najmanje 100 mU oksitocina inicijalno tijekom prvih 40 minuta, s povećanjem doze od najmanje 600 mU u prva dva sata, ne skraćuju duljinu porođaja i ne poboljšavaju vjerojatnost poroda u roku od 24 sata, u usporedbi s niskim dozama oksitocina. Niske doze su definirane kao inicijalne doze manje od 100 mU u prvih 40 minuta, s povećanjem doze manjim od 600 mU ukupno u prvih dva sata.

Također nije bilo razlike između dva načina doziranja, pri usporedbi majčinog morbiditeta ili smrti. Doza oksictocina nije utjecala niti na neonatalni pobol ili perinatalnu smrtnost.

Visoke doze oksitocina su bile povezane s većom stopom hiperstimulacije maternice, ali učinci nalaza nisu bili jasni, izvijestili su autori.

Urednici također napominju da su neki od pokusa slabo izvedeni, te su vrlo pristrani. Uklanjanjem ovih studija iz analize, istraživači su otkrili da je interval između indukcije i porođaja bio znatno kraće u protokolima koji su koristili visoke dozea oksitocina u usporedbi s niskom dozom oksitocina.

S obzirom na rezultate analize, rasprava o optimalnoj dozi, te utjecaju na ishode za majku i dijete, vjerojatno će se nastaviti, zaključili su autori. Potrebno je više kvalitetnih kliničkih ispitivanja kako bi se utvrdilo sve, od odgovarajuće doze i načina primjene lijeka, bilo kontinuiranim davanjem infuzije ili pulsirajućim davanjem oksitocinskog bolusa.

 

 

Ključne točke:

 

 

 

  • Znanost još uvijek nije odredila najbolji protokol za doziranje oksitocina u indukciji poroda.
  • Potrebne su daljnja kvalitetna istraživanja.

 


OBGYN.netdr. Vesna Harni
  Novosti - Sve