Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


Nova studija određuje pravilne početne doze levotiroksina za terapiju trudnica s novootkrivenim smanjenjem funkcije štitnjače, a sve s ciljem žurnog uspostavljanja normalnih vrijednosti tireotropina (TSH). "Željeli smo moguće komplikacije svesti na najmanju moguću mjeru", rekao je dr. Marcos Abalovich iz Durand Hospital u Buenos Airesu. Iako su u postojećim preporukama navedene ciljane vrijednosti TSH u trudnoći, doze levotiroksina kojima bi se trebale postići te razine nisu točno određene, navode dr. Abalovich i kolege u radu objavljenom online u časopisu Thyroid, 11.11.2013.

Primjerice, u posljednjim smjernicama endokrinološkog društva (Endocrine Society guidelines) "kaže se da je za liječenje supkliničke hipotireoze otkrivene tijekom trudnoće, 'dovoljna doza od 50 ili više mikrograma', ali to može biti 51 ili 75 ili 125 mcg". Dr. Abalovich i kolege objašnjavaju da iako je sasvim jasno da hipotireozu u trudnoći treba liječiti, preporučena doza levotiroksina ovisi o iskustvu i mišljenju liječnika. Kada se govori o supkliničkoj hipotireozi i dalje se raspravlja o učinku terapije. Supklinička hipotireoza javlja se u oko 3% trudnoća i manje je česta od kliničke hipotireoze.

"Većina istraživanja pokazala je da neliječena supklinička hipotireoza uzrokuje porodničke komplikacije i za fetus i za majku", uključujući i lošiji neurološki i intelektualni razvoj djeteta. Ciljna vrijednost TSH u trudnoći je 2.5 mIU/L ili manje u prvom trimestru i 3 mIU/L ili manje u narednim trimestrima jer te vrijednosti imaju povoljno djelovanje osobito na trudnice koje imaju pozitivna antitijela na tiroidnu peroksidazu. Za potrebe studije retrospektivno je identificirano 77 žena dobi 18-45 godina koje su imale novootkrivenu hipotireozu u trudnoći.

Od toga, 64 žene imale su supkliničku hipotireozu:

• 31 žena imala je TSH veći od 2.5 (ili 3) do 4.2 mIU/L (skupina 1a).
• 33 žene imale su TSH veći od 4.2 do 10 mIU/L (skupina 1b).

Preostalih 13 imalo je kliničku hipotireozu (skupina 2).

Sve trudnice su liječene levotiroksinom čim je bolest otkrivena i kontrolirane svakih 4-6 tjedana. Doza levotiroksina smatra se zadovoljavajućom kada je razina TSH u prvom trimestru 2.5 mIU/L ili manje, odnosno 3 mIU/L ili manje, nakon prvog trimestra.

Dozu levotiroksina određuje bazalna vrijednost TSH.
Bazalna vrijednost TSH (mIU/L) LT4 doza (µg/d) LT4 doza (µg/kg/d)
Grupa 1aa (supklinička) 3.56 77.98 1.20
Grupa 1bb (supklinička) 5.43 95.35 1.42
Grupa 2 (klinička) 40.33 147.08 2.33
a. TSH > 2.5 (or 3) to 4.2 mIU/L
b. TSH > 4.2 to 10 mIU/L
TSH = tirotropin
LT4 = levotiroksin


Početna doza levotiroksina bila je odgovarajuća u 89% žena sa supkliničkom hipotireozom i 77% žena s kliničkom hipotireozom. Jednom kada se odredi optimalna doza, eutireoza se potvrdi u približno istom vremenskom periodu u pacijentica s kliničkom hipotireozom (prosječno 5.3 tjedana) kao i u onih sa supkliničkom hipotireozom (prosječno 6 tjedana).

Gestacijska hipertenzija najčešća je komplikacija supkliničke hipotireoze, a javlja se u 7.8% tih trudnica. Iako je 56% pacijentica iz istraživanja imalo pozitivna antitijela na tiroidnu peroksidazu, nije bilo pobačaja niti prijevremenih porođaja. Kada se smanjena funkcija štitnjače otkrije tijekom trudnoće, preporučujemo ove početne doze levotiroksina:

  • 1.20 µg/kg/dan za supkliničku hipotireozu kada je TSH manji od 4.2 mIU/L
  • 1.42 µg/kg/dan kada je TSH između 4.2 i 10 mIU/L
  • 2.33 µg/kg/dan za kliničku hipotireozu.


"Ovakvim pristupom, u trudnica će se brzo postići uredne vrijednosti hormona i rad štitnjače-eutireoza, te izbjeći dodatna obrada i rizici za dijete", zaključili su.

 

Thyroid. Objavljeno online, 11.11.2013.

  Novosti - Sve