Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


Kirurški zahvat sigurna je opcija za starije žene s rakom tijela maternice, jer značajno produžuje život i ima malu stopu kirurških komplikacija, pokazuju rezultati male studije koja je obuhvatila 68 žena dobi 75-94 godine. Oboljele žene koje su podvrgnute kirurškom zahvatu živjele su dvije godine duže od onih koje nisu operirane.

"Dob, kronične bolesti, histološki nepovoljan oblik raka endometrija i stadij bolesti, čimbenici su radi kojih ne bi trebalo izbjegavati kirurški zahvat. Operacija kao dio liječenja raka endometrija poboljšat će preživljenje tih žena", rekla je dr. Eloise Chapman-Davis, ginekološki onkolog iz Tufts Medical Center iz Bostona.

U navedenom istraživanju sudjelovale su žene koje su liječile rak endometrija između 2005. i 2012. godine. Prva analiza odnosila se na skupinu koja je imala kirurški zahvat i skupinu koja ga nije imala. U skupini operiranih, 85% žena bilo je mlađe od 80 godina, a 45% u skupini koja nije operirana.

Stadij 3 raka bio je prisutan u 16% žena iz operirane skupine i 8% iz skupine koja nije operirana.

Stadij 4 raka bio je prisutan u 3% žena iz operirane skupine i 31% iz skupine koja nije operirana.

Nije bilo signifikantne razlike u ostalim bolestima, uključujući arterijsku hipertenziju, dijabetes, plućne i koronarne srčane bolesti.

Svaka žena iz neoperirane skupine primala je kemoterapiju, a 46% je zračeno. U operiranoj skupini 20% je imalo kemoterapiju i 20% zračenje.

Kirurški pristup mijenjao se tijekom istraživanja. Nakon 2011. godine samo jedna žena je imala laparotomiju, a 2009. je uvedena i robotska kirurgija. Najstarija pacijentica koja je imala laparotomiju imala je 87 godina; najstarija koja je imala robotski kirurški zahvat imala je 94 godine.

U operiranoj skupini laparotomiju je imalo 36 žena, a robotski zahvat 19. Limfadenektomija je bila značajno češća u skupini žena koje su imale zahvat nad otvorenim trbuhom (laparotomiju) i to za zdjelične limfne čvorove (83% naprema 53%) i aortalne (41% naprema 5%).

Robotska kirurgija trajala je duže (prosječno 196 minuta u odnosu na 137 minuta kod laparotomije). Gubitak krvi bio je značajno manji u skupini koja je imala robotski zahvat (113 naprema 287 ml); četiri pacijentice primile su 2 doze krvi, a jedna je izgubila više od 1 litre krvi tijekom zahvata.

U skupini s robotskim zahvatom, u jedne žene se zahvat morao nastaviti laparotomijom; bila je jedna veća komplikacija od strane srca i jedan ileus. U skupini s laparotomijom, bilo je 6 srčanih komplikacija i 6 ileusa. Prosječno vrijeme ostanka u bolnici bilo je 2 dana u robotskoj skupini i 6 dana u skupini s laparotomijom, što je signifikantna razlika.

Dob nije značajno utjecala na preživljenje. Nakon 3.5 godine, 60% žena dobi do 79 godina i 60% žena u dobi 80 i više godina bile su žive. Prosječno preživljenje oboljelih koje nisu imale kirurški zahvat bio je 3 godine u usporedbi s onima koje su operirane i imale su prosječno preživljenje od 4 godine.

U istraživanju se nije pokazala razlika u preživljenju između laparotomije i robotskog zahvata.

 


ObGyn News, 2013

  Novosti - Sve