Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Čini se da je upotreba oralne kontracepcije i prateća aktivacija RAS - "renin-angiotenzin sustava" rizični čimbenik u nastanku dijabetične nefropatije, objavljeno je u znanstvenom časopisu Diabetes Care.

Znanstvenici iz Brigham and Women's Hospital, Boston navode da ih je snažna povezanost između RAS i dijabetične nefropatije navela na pomisao o mogućoj povezanosti s upotrebom oralne kontracepcije.

Ispitivanje je u početku obuhvatilo 12 dijabetičarki koje su koristile oralnu kontracepciju i 10 korisnica oralne kontracepcije koje nisu imale dijabetes. Znanstveni tim je potom u istraživanje uključio i 29 dijabetičarki, kao i 41 kontrolnu ispitanicu koje nisu koristile oralnu kontracepciju. Kod svih ispitanica je mjeren protok krvi kroz bubrege nakon primjene kaptoprila, što je korišteno kao indeks aktivacije renin-angiotenzinskog sustava.

Kontrolna skupina ispitanica koje nisu imale dijabetes, niti su koristile oralnu kontracepciju pokazivala je "minimalni" porast protoka u usporedbi sa statistički značajno većim porastom kod korisnica oralne kontracepcije koje nisu imale dijabetes.

Ispitanice s dijabetesom koje nisu koristile oralnu kontracepciju imale su također statistički značajno veći porast protoka, ali je vazodilatacijski odgovor bio najveći kod ispitanica s dijabetesom koje su koristile oralnu kontracepciju.

Klinički odgovor na upotrebu kaptoprila i ACE inhibitora mjeren bubrežnim protokom plazme praćen u različitim skupinama ispitanica, snažno je povezan s aktivacijom renin-angiotenzin sustava.

Znanstvenici su potom mjerili utjecaj upotrebe oralne kontracepcije u skupini 114 ispitanica kod kojih je u novije vrijeme dijagnosticiran dijabetes tip I.

Nakon prosječnog praćenja od 20.7 godina, kod 18% ispitanica koje su koristile oralnu kontracepciju dijagnosticirana je makroalbuminurija - opsežno izlučivanje bjelančevina u urinu kao znak oštećenja bubrežne funkcije (nefropatija), u usporedbi s 2% ispitanica koje nisu koristile oralnu kontracepciju. Nakon korekcije rezultata za starosnu dob i krvni tlak, nađeno je da oralna kontracepcija 8.9 puta povisuje rizik pojave bjelančevina u urinu kod pacijentica s dijabetesom.

Znanstvenici pozivaju na provođenje dugotrajnog prospektivnog istraživanja, a u međuvremenu savjetuju "oprez i intenzivan nadzor kod pacijentica koje uzimaju oralnu kontracepciju i imaju dijabetes."


Diabetes Care 2005;28:1988-1994.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve