Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Rezultati ispitivanja objavljeni krajem kolovoza u znanstvenom časopisu International Journal of Cancer upućuju na povezanost između majčine težine u vrijeme porođaja i povišenog rizika raka testisa u kasnijem životu njihovih muških potomaka.

"Pojačana fetalna izloženost estrogenima tijekom prvog tromjesečja trudnoće pihvaćena je za rizični čimbenik u nastanku raka testisa tijekom kasnijeg života", navode norveški znanstvenici iz Registra za rak u Oslu.

"Povećana majčina težina je povezana s većom razinom inzulina, koja snižava razinu SHBG - "sex hormone-binding globulin" i stoga vodi porastu razine bioraspoloživih estrogena za transplacentarnu razmjenu između majke i fetusa."

U istraživanju ovog odnosa, znanstvenici su uspoređivali podatke žena rođenih u Oslu između 1931. - 1955. godine (slučajni odabir) s podacima o pojavi raka testisa kod muškaraca u Norveškoj rođenih tijekom istog perioda.

Na osnovu majčine težine pri porodu, određena je aproksimativno težina tijekom prvog trimestra, a u studiju je uključeno svih 1790 slučajeva raka testa kod muškaraca u Norveškoj rođenih između 1931. - 1955. godine i dijagnosticiranih u dobi između 21 - 45 godine života ispitanika.

Osim prolaznog pada majčine težine tijekom II svjetskog rata (1941-1945), majčina težina je bila u stalnom porastu tijekom perioda praćenja.

Nakon korekcije za težinu novorođenčeta kao i majčinu dob, nađena je pozitivna korelacija između nastupanja raka testa i povišene prosječne majčine težine, navode istraživači.

Autori naglašavaju kako su ovi rezultati indirektni i zahtijevaju daljnju potvrdu "case-control" ispitivanjima. No međutim, ovi rezultati podvlače značenje dosadašnjih saznanja da je rak testisa primjer "civilizacijske bolesti" povezane sa zapadnjačkim načinom života i porastom pretilosti, kao i karcinoma povezanih s pretilošću, te dijabetesa tip 2.
 

Int J Cancer 2005;116:327-330.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve