Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Uporaba tibolona - sintetskog steroida s estrogenskim, androgenskim i gestagenskim svojstvima, kao i niskodozirane hormonske terapije, može biti alternativa konvencionalnim dozama hormonske nadomjesne terapije kod postmenopauzalnih žena, navode korejski istraživači u znanstvenom časopisu European Heart Journal.

Niskodozirano hormonsko nadomjesno liječenje (N-HNL) i tibolon pokazuju statistički značajno različite učinke na biljege kardiovaskularnih oboljenja, ukazuju istraživači iz Gachon Medical School, Incheon, Koreja.

Korejski istraživači uspoređivali su učinak tibolona i N-HNL na profil lipida, vazodilataciju i čimbenike povezane s upalnim procesima te hemostazom kod 41 ispitanice, koje su se u prosjeku 7.5 godina nalazile u postmenopauzi.

Ispitanice su razvrstane slučajnim odabirom u dvije skupine, pri čemu je prva skupina primala 100 mg mikroniziranog progesterona u kombinaciji s 0.3 mg konjugiranih konjskih estrogena, dok je druga skupina ispitanica primala 2.5 mg tibolona dnevno tijekom 2 mjeseca. Slijedila su 2 mjeseca pauze ("washout"), a potom su ispitanice iz prve skupine primale tibolon, dok su pacijentice iz druge skupine primale N-HNL (mikronizirani progesteron/konjski estrogeni).

U usporedbi s N-HNL, tibolon statistički značajno smanjuje razinu ukupnog kolesterola (p < 0.001) i triglicerida (p < 0.001). Značajno smanjenje je uočeno i u razini HDL kolesterola (p < 0.001) i omjera trigliceridi/ HDL-kolesterol za vrijeme terapije tibolonom u odnosu na N-HNL. Nije bilo snažnijeg utjecaja na razinu LDL kolesterola.

Obje sheme liječenja i N-HNL i tibolon značajno su poboljšavale dilataciju i protok u brahijalnoj arteriji, te nisu dovodile do porasta razine C-reaktivnog proteina, visoko osjetljivog biljega upalnih procesa.

N-HNL i tibolon pokazivali su značajno različite učinke na proces hemostaze. "Tibolon nije vodio sniženju razine antitrombina III, dok je statistički značajno smanjivao razinu antigena inhibitora aktivacije plazminogena tip 1 (PAI-1), te je dovodio do porasta protrombinskih fragmenata 1+2 (F1+2) više nego N-HNL," navode znanstvenici. N-HNL nije uzrokovalo porast protrombinskih fragmenata F1+2, niti smanjenje razine PAI-1, te je statistički značajno smanjivalo razinu antitrombina III.

"Sveukupno, obje sheme liječenja, N-HNL i tibolon, mogu povisiti potencijal fibrinolize s malim promjenama u procesima zgrušavanja slično kao konvencionalne doze HNL-a," zaključuju korejski istraživači.

U pratećem editorijalu zaključuje se da tibolon pokazuje pozitivan profil u redukciji biljega kardiovaskularnih oboljenja. Istraživanja o mogućem istodobnom dvostrukom potencijalu tibolona u smanjenju menopauzalnih tegoba i prevencije kardiovaskularnih oboljenja je u tijeku.

"U pacijentica s klimakterijskim tegobama, tibolon uspješno smanjuje vazomotorne simptome bez ikakvih učinaka na proliferaciju endometrija ili porast tromboembolijskih događaja."


Euro Heart J 2005;26:1345-1346,1362-1368.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve