Datum zadnje izmjene: 01. 02. 2020.

Uzimanje oralne kontracepcije povezano je s povećanom učestalošću komplikacija u smislu infekcije i bolova tijekom postoperativnog razdoblja nakon vađenja umnjaka.

Kada su argentinski znanstvenici (University of Santiago de Compostela) istraživali postoperativni tijek kod 267 ispitanica nakon vađenja umnjaka, došli do otkrića kako je vađenje zuba kod 87 ispitanica koje su uzimale oralnu kontracepciju protjecalo s daleko učestalijim javljanjem postoperativnih bolova, kao i razvitkom lokaliziranog alveolarnog osteitisa ("dry socket").

Postoperativni bolovi tijekom prvog dana nakon vađenja umnjaka javili su se kod 30% ispitanica koje su uzimale oralnu kontracepciju i 10% ispitanica koje ju nisu uzimale.

Pet dana nakon zahvata još uvijek je 14% ispitanica koje su uzimale oralnu kontracepciju i 5% ispitanica bez ove terapije trošilo dodatno neki od analgetika.

Znanstvenici pretpostavljaju kako oralna kontracepcija snižava prag bola.

Slične razlike su uočene i kod pojave alveolarnog osteitisa koji se javljao kod 11% ispitanica koje su trošile popularne "pilule" i kod tek 4% ispitanica koje nisu uzimale oralnu kontracepciju.

Povećana učestalost alveolarnog osteitisa kod žena u odnosu na muškarce primijećena je još tijekom ranih šezdesetih godina prošlog stoljeća kada je započela šira primjena oralne kontracepcije, a povezanost ovog stanja s uzimanjem oralne kontracepcije potvrđena je i u studijama iz 1974. i 1977. godine.


Brit Dent J 2003; 194; 453-455


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve